Gå til indhold

Forbered dialogsamtalen

Sådan kan du forberede dig til dialogsamtalen.

Sæt dig godt ind i sagen

Sørg for at anskaffe dig alt relevant materiale omkring klagen. Du kan ikke forvente, at regionen skaffer alt.

Sæt dig grundigt ind i sagen, så du kan huske sagen ned i de mindste detaljer. Det viser, at du er omhyggelig og tager samtalen alvorligt.

Gennemgå eventuelt sagen med en kollega eller kompagnon. Lav eventuelt et skriftligt oplæg (som KUN er til eget brug).

Hvem skal med til samtalen?

Hvis klagen drejer sig om personale eller uddannelseslæger, skal du overveje, hvor mange, der skal deltage i dialogsamtalen. Som udgangspunkt vil det være naturligt, at den person, der er klaget over, deltager. Hvis personen ikke længere arbejder i praksis, f.eks. en uddannelseslæge, bør du overveje at kontakte vedkommende, så I kan planlægge forløbet.

Hvor foregår dialogsamtalen?

Du kan forvente, dialogsamtalen vil foregå på neutral grund, altså ikke i din klinik eller i nærheden af, hvor du bor. Dette er både du og klageren nødt til at acceptere, selv om det kan koste megen tid. Nogle regioner udpeger stedet for dialogen og sørger for lokaler mm. Kontakt din region, hvis du er i tivl om, hvorvidt regionen stiller lokaler til rådighed.

Er der behov for tolk?

Hvis der er behov for tolk til dialogsamtalen, er det regionen, som skal sørge for det praktiske.

Sæt dig ind i, hvordan din region håndterer sagen

Sæt dig grundigt ind i, hvordan din region vil håndtere den lokale dialog. Vær specielt opmærksom på, hvilke opgaver, du skal tage dig af.

Vær i øvrigt opmærksom på tiden. Den lokale dialog SKAL være afholdt inden for 4 uger, og det dertil indrettede skema skal være nået til regionen, hvis sagen skal slutte.