Gå til indhold

Skabelon til udtalelse i klagesag, hvor du har bemærkninger til sagkyndiges vurdering

Her finder du en skabelon til udtalelse, hvis du har bemærkninger til sagkyndiges vurdering, samt gode råd til opbygning og formulering af din udtalelse.

Gode råd til opbygning og formulering af din udtalelse

Generelle råd:

 • Skriv kortfattet, nøgtern og præcist.
 • Skriv på almindeligt og forståeligt dansk. Udtalelsen skal også læses af personer uden sundhedsfaglig baggrund. Forsøg derfor at undgå eller forklare fagudtryk, dog uden at gå på kompromis med præcisionen.
 • Beskriv forløbet i datid og skriv hele sætninger af hensyn til læsevenligheden. (Fx ”Patienten var alment påvirket…” frem for ”Er alment påvirket…”
 • Undgå at kommentere på klagens berettigelse eller på patientens opførsel (medmindre det er fagligt relevant).
 • Vær opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at påpege fejl eller forhold, som kunne være gjort bedre eller anderledes.
 • Redegør for dine egne synspunkter og handlemåder, men du bør ikke anlægge en videnskabelig, kritisk vurdering af forløbet.
 • Fremsæt ikke negative vurderinger af dig selv.

Særlige råd til udtalelse, hvis du har bemærkninger til sagkyndiges vurdering:

 • Vurderer den sagkyndige fra Disciplinærnævnet, at du har handlet kritisabelt, vil du få mulighed for at udtale dig til sagen igen.
 • Koncentrer din udtalelse om de punkter, hvor du er uenig i den sagkyndiges vurdering. Der kan være fakta, som bør uddybes, misforståelser, der skal rettes op på, eller egentlig faglig uenighed.
 • Hvis du ikke har skrevet en udtalelse til sagen tidligere, kan det være hensigtsmæssigt at beskrive patientkontakten, objektive undersøgelser, overvejelser og faglige skøn, jf. vores råd ovenfor.
 • Uddyb dine overvejelser og begrundelse for din vurdering af patienten i tilfælde af faglig uenighed, gerne med henvisning til de relevante referencer.