Gå til indhold

Oplysninger til private

Find reglerne for, hvilke oplysninger du må videregive til pårørende og arbejdsgivere mv.

Generelt om at videregive helbredsoplysninger til private - hvilke regler gælder?

Som udgangspunkt har du som læge tavshedspligt om de oplysninger, du får fra dine patienter. I enkelte situationer må du dog gerne fravige din tavshedspligt og videregive oplysninger til private modtagere.

Du har som udgangspunkt tavshedspligt

Som læge har du som udgangspunkt tavshedspligt i forhold til de oplysninger om privatlivet, som du bliver bekendt med under udøvelse af din lægegerning. Det fremgår af § 40 i sundhedsloven.

Tavshedspligten kan fraviges

Som undtagelse til denne hovedregel gælder, at du som læge kan fravige din tavshedspligt og videregive oplysninger under følgende omstændigheder:

  • Hvis loven bestemmer det, og hvis patienten har givet samtykke.
  • Hvis du handler i berettiget varetagelse af almen interesse eller for at varetage eget eller andres tarv.

Hvornår kan jeg videregive oplysninger til private?

Der findes forskellige situationer, hvor du som læge kan videregive helbredsoplysninger til forskellige grupper af private modtagere. Det er for eksempel:

  • Videregivelse af oplysninger til pårørende
  • Videregivelse af oplysninger til arbejdsgivere, herunder:
  • I forbindelse med ansættelse eller under ansættelse
  • I forbindelse med arbejdstagers sygdom.

Du kan læse mere om reglerne på dette område i vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger.