Gå til indhold

Lægelig uddannelse i Grønland

Hoveduddannelse

Det er muligt at gennemføre Klinisk Basisuddannelse (KBU) i Grønland.

Der er etableret hoveduddannelse i almen medicin i Grønland. Hovedansvarlig region er Region Syd. Her findes oplysninger om, hvem der er ansvarlig for hvilke uddannelser i regionen.

Det er muligt at gennnemføre introduktionsstillinger i

  • Medicin
  • Kirurgi
  • Gynækologi/obstetrik.

Ledige stillinger slås op på www.laegejob.dk.

Du kan i nogle tilfælde også få dele af et hoveduddannelsesforløb inden for følgende specialer:

  • Øre-næse-hals
  • Intern medicin
  • Almen medicin.

Husk altid at koordinere med din egen region, Grønland og Region Syd.

Nogle af de obligatoriske kurser skal du gennemføre i Grønland, mens du skal gennemføre andre i Danmark. Du bliver kompenseret for løn, rejse og opholdsudgifter ved obligatoriske kurser i Danmark.

Er du interesseret i et uddannelsesforløb i Grønland, er det en god ide at kontakte den ansvarlige overlæge inden for det ønskede speciale og forhøre dig om muligheden. Du kan også kontakte en fra Lægeforeningen Grønlands bestyrelse for at få formidlet en kontakt.

Oplysninger om administrerende overlæger kan fås ved at kontakte Dronning Ingrids Hospital på telefon + 299 34 40 00

Speciallæge

Ledige stiller opslås på www.laegejob.dk.

Ansættes du som speciallæge i Grønland, er du efter et års ansættelse berettiget til 14 kursusdage og en kursuspulje på 20.000,- kr. pr. år med mulighed for at søge ekstra midler fra kursus-fællespuljen for læger. Afholdes der kurser lokalt i Grønland i det første ansættelsesår, vil du ofte have mulighed for at deltage og få kompensation herfor med midler fra fællespuljen. Midler, der ikke bruges, overføres hvert år til fællespuljen. Der kan således ikke spares op i en personlig kursuspulje.