Gå til indhold

Lægeforeningens bestyrelse arbejder med syv centrale sundhedspolitiske temaer

Lægeforeningens bestyrelse har to hovedopgaver: For det første at støtte lægerne i deres arbejde og faglige udvikling, og for det andet at forme en politisk strategi, der sikrer lægefagets interesser og indflydelse.

Den politiske strategi er baseret på vigtige indsatser, som Lægeforeningen allerede har sat i gang, og som kræver fortsat opmærksomhed. Udfordringerne med arbejdskraft er fortsat en altdominerende dagsorden, som vi derfor fortsætter med at have fokus på, ligesom ulighed i sundhed er et tema, som går på tværs af foreningens øvrige temaer.

Bestyrelsen har derudover valgt at bruge ekstra kræfter på følgende syv centrale temaer.

  • Ventelister. Ventelister optager både befolkningen og de politiske partier på Christiansborg. Derfor er det også et tema, som lægerne skal være optaget af. Lægeforeningen vil derfor udarbejde analyser og modeller, som kan belyse problemet og give input til det politiske arbejde i partierne.

  • Sundhedsvæsenets struktur. Kommissionen skal komme med anbefalinger til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet i foråret 2024. Derefter må forventes betydeligt arbejde med potentielle strukturændringer i sundhedsvæsenet i Danmark, som Lægeforeningen vil få stort behov for at arbejde konstruktivt med i.

  • Psykiatri. Med finansieringen af 10-års-planen tegner der sig endelig en lysere fremtid for psykiatrien, som ellers har været nedprioriteret i årevis. For at sikre området det nødvendige løft, arbejder Lægeforeningen bl.a. målrettet på, at indsatserne i 10-års-planen får det rette faglige indhold. Derudover vil Lægeforeningen fortsat kæmpe for at sidestille psykiatrien med somatikken, så vi undgår at der på senere tidspunkt gives langt færre ressourcer til de psykiatriske patienter end til de somatiske.

  • Kvalitet. Lægeforeningen arbejder for ensartet og høj kvalitet alle steder i sundhedsvæsenet og har skubbet på udarbejdelsen af kvalitetsplaner i det nære sundhedsvæsen, som bl.a. indeholder kvalitetsstandarder. Derudover har Lægeforeningen – også i lyset af behovet for prioritering – fokus på at understøtte arbejdet med kliniske retningslinjer og få dette arbejde løftet formelt og anerkendt som kvalitetsparameter i sundhedsvæsenet.

  • Prioritering. Temaet ’prioritering af arbejdskraft’ vil også fremover være afgørende for et bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen. Lægeforeningen har taget initiativ til Sundhedssektorens Prioriteringsråd, som kommer med sine anbefalinger i starten af 2024. Lægeforeningen vil arbejde konstruktivt videre ift. det forventede Prioriteringsråd, som regeringen vil nedsætte.

  • Klager og Tilsyn. Lægeforeningen arbejder for bedre retssikkerhed og et sundhedsvæsen med større fokus på læring, også i lyset af tiltagende defensiv medicin, mangel på arbejdskraft og behov for prioritering. Gennem nedsatte arbejdsgrupper i Indenrigs- og Sundhedsministeriet medvirker Lægeforeningen til at der udarbejdes et forbedret klagesystem, ligesom der er et arbejde i gang med at se på forbedringer af tilsynssystemet.

  • Forebyggelse. Lægeforeningen vil i det kommende år føre sin forebyggelsespolitik helt up to date og have fokus på såvel individuel sundhed som folkesundhed men også med perspektiver på, at forebyggelse ikke blot fremmer sundheden men også letter presset på sundhedspersonalet.
Lægeforeningens bestyrelse maj 2024
Lægeforeningens bestyrelse