Gå til indhold

Lægeforeningen på Folkemødet

Her kan du se Lægeforeningens program for Folkemødet 2023.

Mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet, behov for skarpere prioritering, bedre brug af digitale løsninger, effektiv forebyggelse og at undgå overbehandling. Det er nogle af de emner, som Lægeforeningen sætter fokus på på Folkemødet på Bornholm i år.

Torsdag den 15. juni

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan

Arrangør: Tandlægeforeningen

Det danske sundhedsvæsen er under pres, og i takt med at vi lever længere, får flere ældre og står overfor en stor stigning i antallet af multisyge kronikere. Udsigten til en eksplosiv udvikling i antallet af kronisk syge, truer Danmarks velfærd, fordi sundhedsudgifterne og genindlæggelsesraterne for multisyge kronikere er højere, og ca. halvdelen står uden for arbejdsmarkedet. Kroniske sygdomme udgør dermed et samfundsøkonomisk problem, der åbner op for spørgsmålet om, hvordan vi knækker den kroniske kurve?

Danske Fysioterapeuter inviterer til Løhdes Hule, hvor fremtidens kronikerindsats sættes til debat. Vil de 3 Løhder investere i fagorganisationernes løsninger, eller er de ude?

Moderator: Janne Bram Hemphrey

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan, næstformand i Lægeforeningen

Øvrige deltagere:
-    Sophie Løhde (V), indenrigs- og sundhedsminister
-    Heino Knudsen (S), regionsrådsformand, Danske Regioner
-    Martin Damm (V), formand, Kommunernes Landsforening
-    Ghita Parry, formand, Kost- og Ernæringsforbundet
-    Jeanette Præstegaard, formand, Danske Fysioterapeuter

Arrangør: Danske Fysioterapeuter

Læs mere om arrangementet her

Debat om 10-årsplanen for psykiatris indsats om at etablere et lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Men hvordan skal tilbuddet organiseres, og hvordan skal de faglige rammer se ud, så børn og unge får den rette hjælp tidligt i deres sygdomsforløb?

Deltagere:

 • Camilla Rathcke (formand for Lægeforeningen)
 • Eva Secher Mathiasen (formand for Dansk Psykolog Forening)
 • Lars Gaardhøj (regionsrådsformand i Region Hovedstaden)
 • Agnete Vale Nielsen (enhedschef i Sundhedsstyrelsen)
 • Jane Alrø Sørensen (generalsekretær Bedre Psykiatri)
 • Nina Tejs Jørring (forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab)
 • Merete Amdisen, borgmester Ishøj Kommune – medlem af KL’s socialudvalg.

Moderator: Peter Qvortrup Geisling

Arrangører: Lægeforeningen og Dansk Psykolog Forening

Læs mere om arrangementet her

Omvendt debat, hvor ministeren spørger organisationer og meningsdannere om forslag til prioritering. 

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Arrangør: Novo Nordisk

Læs mere om arrangementet her

Hvordan løfter vi lokale digitaliseringsprojekter i sundhedsvæsenet til national stordrift?

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Moderator: Paula Larrain

Arrangør: Lægeforeningen og Lægemiddelindustriforeningen (Lif)

Læs mere om arrangementet her

 

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan

Arrangør: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere om arrangementet her

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke 

Arrangør: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere om arrangementet her

Fredag den 16. juni

Vidste du at antallet af Klamydia-tilfælde har været støt stigende de sidste ti år? At op til 5% af de unge på 20-24 år er Klamydia-positive ved test og at mændene ligger højest? Og vidste du at også antallet af en anden kønssygdom, Mycoplasma genitalium, stiger? Her er udfordringen at 50% af tilfældene er resistente mod det antibiotikum, man normalt behandler med. Antibiotika er i det hele taget blevet et emne, vi bør diskutere, for mange antibiotika-typer er i dag en ”truet art”. Der er både leveringsvanskeligheder og problemer med at de trækkes af markedet. Hvad så? Kom og diskuter med os, hvad problemerne består i, hvad man gør ved det – og hvad du måske selv kan gøre!

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan, næstformand i Lægeforeningen

Arrangør: SSI

Læs mere om arrangementet her

 

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Arrangør: All.Can

Se arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Forebyggelse kan aflaste sundhedsvæsenet i fremtiden. Men hvilke etiske overvejelser giver det anledning til?

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Øvrige deltagere: Jakob Kjellberg (VIVE), Katrine Evelyn Jensen (DSU), Per Larsen (K), Mette Thiesen (DF)

Moderator: Ole Toft

Arrangør: Lægeforeningen

Læs mere på Folkemødets hjemmeside

Hvordan sikrer vi, at bekæmpelsen af antibiotikaresistens stykes på EU plan? Hvordan kan EU være med til at sikre incitamenter og løsninger til virksomhedernes udvikling af nye antibiotikaprodukter?

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan

Arrangør: Europabevægelsen

Læs mere om arrangementet her

Den sociale ulighed i sundhed er udbredt og stigende. Det betyder, at nogle personer kan forvente at leve ti år kortere end andre – og ikke nok med det, de kan også forvente at leve flere år med sygdom, funktionsnedsættelse og dårligere livskvalitet. Det er et bærende princip, at alle har lige adgang til sundhedsvæsenet. Men selv om der på papiret er lige adgang til sundhedsvæsenet, er der forskel på, hvornår og hvor ofte vi anvender sundhedsvæsenets tilbud, og hvor let adgang vi har til dem. Hvis vi skal den sociale ulighed i sundhed til livs, er vi nødt til at differentiere behandlingen og give nogle mere støtte end andre. Men hvor langt vil vi gå i vores forskelsbehandling? Og er det fx okay, at nogen kan betale sig til at komme foran i køen? Kom med når Danske Regioner åbner op for debat om uligheden i vores sundhedsvæsen.

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Arrangør: Danske Regioner

Se arrangementet på Folkemødets hjemmeside

Om det er madspild, CO2 forurening eller rovdrift på naturen - så er det alt sammen med til at ændre klimaet på kloden, og dermed får sygdommene nye jagtmarker. Højere temperaturer inviterer sygdommene til lande, hvor de aldrig er set før. Hvor galt står det til, og hvad kan vi gøre for at ændre på situationen? Og hvordan kan kampen mod madspild i dit eget hjem være med til at hjælpe med til at forhindre fremtidige globale pandemier?

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan

Arrangør: SSI, Stop Spild af Mad

Læs mere om arrangementet her

Næsten 125.000 børn og unge oplever i løbet af et år, at en forælder eller søskende rammes af en alvorlig fysisk sygdom. Jo længere tid forældre lever med livstruende sygdomme, desto større og langvarig belastning udsættes deres børn for, og dermed øges risikoen markant for trivselsproblemer, forstyrrelser i udviklingen og komplicerede sorgreaktioner. Kom og hør en ung pårørende fortælle, hvordan det er at have en alvorligt fysisk syg forælder. Hvordan hjælper vi disse børn og unge, der kun bliver flere og flere i takt med, at et stigende antal danskere får livstruende sygdomme, som vi bliver bedre og bedre til at behandle? Folketinget skal til efteråret behandle, om vi, som i vores nordiske lande skal have lovgivning på området for at sikre, at støtten til børn og unge bliver en skal opgave – og ikke som i dag en kan opgave. I debatten sætter fagfolk og politikere fokus på, hvordan vi sikrer, at børn og unge med alvorligt fysisk syge forældre bliver hjulpet og ikke overset.

Deltager fra Lægeforeningen: Klaus Klausen

Arrangør: Det Nationale Sorgcenter

Læs mere om arrangementet her

Stadig flere af os bruger de sociale medier, når vi skal finde information om sundhed, sygdom og behandling. I private grupper på Facebook deler brugere med afsæt i egne erfaringer eller motiver råd om bl.a. kosttilskud, selvmedicinering og alternativ behandling. Det kan nogle gange være en hjælp, men i andre tilfælde få fatale konsekvenser, når f.eks. en kræftpatient rådgives til at fravælge kemobehandling eller bruge en formue på at købe sølvvand for at blive rask. Myndigheder og patientorganisationer ligger inde med lægefaglig og forskningsbaseret viden – men på de sociale medier har alle mulighed for at bruge deres stemme. Hvem bestemmer, hvad der er sandt og falsk i et samfund med stor ytringsfrihed? Er det ok at blande sig, hvis man ikke er inviteret - og hvad er konsekvenserne, hvis ingen tager et ansvar?

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Arrangør: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere på Folkemødets hjemmeside

Er overvægtsmedicin den nye fortrydelsespille? Skal vi medicinere os gennem folkesundheden, eller kan vi fastholde lidt af det gamle udtryk ”lad maden være din medicin”?
Hvordan kan sundhed for den enkelte få plads i SUNDHEDSvæsenet?

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan

Arrangør: Fagligt selskab af Kliniske Diætister i Kost og Ernæringsforbundet

Læs mere om arrangementet her

Debatten vil tage udgangspunkt i bosteder, der danner rammen om hverdagen for mennesker med svær psykisk sygdom- mange med misbrug og komplekse sociale problemer. Når Sundhedsstrukturkommissionen skal påbegynde sit arbejde, mener vi, at bostederne er et oplagt sted at starte. Situationen på bostederne er på mange måder et symptom på en stedmoderligt behandlet psykiatri i Danmark, og bostederne kan derfor være et forstørrelsesglas for nogle af de udfordringer, som Sundhedsstrukturkommissionen skal løse. F.eks. overgange, genindlæggelser, rekrutteringsproblemer, overdødelighed, tvangsindlæggelser, afvisninger og forråelse. Opgaven kan virke uoverskuelig. Derfor har vi inviteret et medlem af kommissionen til at komme og høre forslag til løsninger

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan

Arrangør: Bedre Psykiatri

Læs mere om arrangementet her

Danske sundhedsdata er i verdensklasse. De anvendes til bl.a. forskning og kvalitetsudvikling, men skal vi demokratisere dem, så de også bruges til bredere folkeoplysning? Diabetesforeningen har netop lanceret www.diabetestal.nu der, i en let tilgængelig form, giver alle adgang til information om dansk diabetes demografi og indikatorer for kvaliteten i behandlingen af diabetes i Danmark. Diabetestal.nu opdateres hvert kvartal med sundhedsdata fra de nationale registre. Tabeller, figurer og kort kan frit hentes ned og gemmes til eget brug. Men skal sundhedsdata være tilgængelig for alle, eller forbeholdes forskere tilknyttet offentlige institutioner som i dag? Og hvem skal være ansvarlig for demokratisering af sundhedsdata, betale prisen i et sundhedsvæsen, der allerede er i knæ, og hvor nye sparerunder lurer lige om hjørnet? og meget mere bliver diskuteret i denne debat.

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Arrangør: Diabetesforeningen og IQVIA

Læs mere om arrangementet her

Læger og politikere quizzer: Hvem skal redde sundhedsvæsenet – og hvordan?  

Deltagere: 

 • Camilla Rathcke (formand for Lægeforeningen)
 • Helga Schultz (formand for Yngre Læger)
 • Jørgen Skadborg (formand for PLO)
 • Susanne Wammen (formand for FAS)
 • Per Larsen (Konservative)
 • Monika Rubin (Moderaterne)

Moderatorer: Peter Qvortrup Geisling og Mette Frobenius 

Arrangør: Lægeforeningen, Yngre Læger, PLO, FAS

Læs mere på Folkemødets hjemmeside

Lørdag den 17. juni

Debat om vigtigheden af en nuanceret forståelse af den gode afslutning på livet, og hvordan dette kan bidrage til at skabe de bedste rammer for såvel den enkelte som for samfundet.

Deltagere:

 • Camilla Rathcke (formand for Lægeforeningen)
 • Leif Vestergaard Pedersen (rådgiver og debattør inden for sundhed)
 • Klaus Lunding (formand, Danske Patienter)
 • Mickael Beck (professor i sundhedsledelse og -politik på SDU)
 • Christian Juul Busch (forfatter og teolog)
 • Lars Gaardhøj (regionsrådsformand i Region Hovedstaden (S))

Arrangør: Lægeforeningen 

Moderator: Peter Lund Madsen

Læs mere om arrangementet her

Da medicinen blev fjenden. Antibiotikaresistente bakterier (AMR) kommer mest udefra, men vi er selv med til at sprede dem, og gøre problemet større. Dicillin sagen, hvor resistente bakterier sad på pillerne, er et godt eksempel. Hvor slemt står det til? Holder den livsvigtige antibiotika helt op med at virke? Hvad kan vi gøre?

Deltager fra Lægeforeningen: Anna Mette Nathan

Arrangør: SSI

Læs mere om arrangementet her

Voksende ventelister, udsigten til langt flere patienter kombineret med en mindre arbejdsstyrke sætter sundhedsvæsenet under pres. Digitale løsninger og prioriteringer er udnævnt som nogle af de løsninger, der skal reducere presset på et sundhedsvæsen, der er knapt på ressourcer. Men kan prioritering og digitalisering redde sundhedsvæsenet? Og hvordan sikrer vi, at det er etisk forsvarligt og understøtter et patientsikkert sundhedsvæsen? Det sætter denne debat fokus på.

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Arrangør: Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Læs mere på Folkemødets hjemmeside

Hvem skal fortælle dig at en fra din familie er død? Ofte er det en fra sygehuset måske skadestuen, som skal viderebringe det triste budskab. Over 20.000 danskere dør hvert år på vores sygehuse. Det er en hård opgave, hvor personalet ofte må efterlade de pårørende alene med deres sorg. Er regionernes personale klædt godt nok på til opgaven? Og savner de at kunne henvise de efterladte som er særlig hårdt ramt, fx når der er hjemmeboende børn, til et sted hvor de kan få hjælp og støtte? Og er kommunerne den rigtige indgang for den hjælp og støtte der er behov for?

Deltager fra Lægeforeningen: Klaus Klausen

Arrangør: Det Nationale Sorgcenter

Læs mere om arrangementet her

Danskerne lever længere. Det er blandt andet, fordi vi er blevet bedre til at behandle mennesker med kroniske sygdomme. Det er naturligvis positivt, men det betyder også, at levealderen stiger, og flere skal behandles for deres sygdomme i flere år end tidligere. Problemet er bare, at der ikke sundhedspersonale nok til at løfte opgaven. Derfor er det nødvendigt at prioritere endnu hårdere end tidligere i, hvilke opgaver, velfærdssamfundet skal tilbyde – ikke mindst på sundhedsområdet. Hvad er vigtigst, og hvad kan nedprioriteres? Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, der skal komme med bud på løsninger for fremtidens sundhedsvæsen. VIVE kigger på dilemmaer og mulige løsninger, når professor i VIVE og medlem af kommissionen Jakob Kjellberg indbyder fagfolk, politikere og organisationer til debat om den hårde, men nødvendige prioritering.

Deltager fra Lægeforeningen: Camilla Rathcke

Arrangør: VIVE

Læs mere om arrangementet her

Debattens primære formål er at oplyse om, at der er noget på vej, der får stor betydning for brugen af sundhedsdata i EU. Samtidig vil vi gerne sætte fokus på både gevinster og udfordringer. Hvilke problemer skal European Health Data Space løse - og hvad det kommer til at betyde for fremtidens danske sundhedsvæsen.

Deltager fra Lægeforeningen: Klaus Klausen

Arrangør: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere om arrangementet her