Gå til indhold

Valg til repræsentantskabet forår 2024

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. 
Repræsentantskabet tager stilling til opsigelse og indgåelse af generelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne.

Repræsentantskabet består af 80 medlemmer, heraf 78 fordelt forholdsmæssigt efter antal medlemmer ansat i hver af de 5 regioner. 
Færøerne og Grønland har desuden hver én plads.

Der vælges samtidig et antal suppleanter svarende til mindst halvdelen af antallet af repræsentanter. 

Beregnet på medlemstal opgjort pr. 1. januar 2024 er de 78 pladser fordelt således:

  • Hovedstaden 30 pladser
  • Sjælland 10 pladser
  • Syddanmark 16 pladser
  • Midtjylland 16 pladser
  • Nordjylland 6 pladser 

Medlemmer af repræsentantskabet vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. De kandidater, som opnår flest stemmer uden at være valgt som repræsentanter, er valgt som suppleanter. 

Du er opstillings- og stemmeberettiget som medlem af Overlægeforeningen, og du stemmer og vælges i den region, du er ansat i pr. 1. maj 2024. 

Første gang, det nyvalgte repræsentantskab træder sammen, er til repræsentantskabsmødet lørdag den 5. oktober 2024 på Hotel Munkebjerg i Vejle. 

Tidsplan for gennemførelse af 2024 - valg til Overlægeforeningens repræsentantskab:

Den 26. marts  – 26. april 2024: Opstilling af kandidater
Repræsentantskabsvalgsiden på Læger.dk åbner den 26. marts 2024 og der mailes samtidig opstillingsblanket til alle foreningens medlemmer. Kandidater kan melde sig og evt.
få lagt et valgoplæg op. Siden bliver opdateret løbende med kandidater.
Muligheden for opstilling til valget lukker fredag den 26. april kl. 12.00

Den 2. maj – 16. maj 2024: Stemmeafgivelse
Valget gennemføres ved elektronisk afstemning blandt alle ordinære medlemmer af Overlægeforeningen i hver region, på Færøerne og i Grønland. Afstemningen åbner torsdag den 2. maj kl. 9.00 og lukker torsdag den 16. maj kl. 12.00.

Resultatet af afstemningen offentliggøres hurtigst muligt herefter.