Gå til indhold

Nyhedsbrev 18. januar 2024

Kære kollega

Jeg håber, du er kommet godt ind i det nye år. 2024 bliver spændende for det danske sundhedsvæsen, og i Lægeforeningen har vi set frem til at starte året med et brag af en nyhed.

Vi har nemlig været en del af den arbejdsgruppe, regeringen nedsatte i 2023, som havde til opgave at lave en afdækning af patientklagesystemet. Det har ført til en række anbefalinger til, hvordan klagesystemet skal indrettes i fremtiden. De anbefalinger er en stor sejr i forhold til at sætte læring af fejl som det primære mål med klagesystemet - fremfor placering af skyld hos enkeltpersoner. Dermed sikrer anbefalingerne også bedre psykologisk tryghed for den enkelte. Anbefalingerne skal følges op af forslag til ny lovgivning, der fremsættes i Folketinget i marts måned.

Det har længe været en mærkesag for Lægeforeningen at kæmpe for, at vi får et klagesystem, der har fokus på at sikre læring af fejl i sundhedsvæsenet som helhed i modsætning til det nuværende system, som har et ensidigt fokus på at belyse, om der i klagesager kan placeres et individuelt ansvar hos en enkelt sundhedsperson.

Efter mange års politisk pres og benarbejde fra Lægeforeningens side, er der nu en række anbefalinger, som vil forbedre den psykologiske tryghed, skabe mere læring og modvirke defensiv medicin.

Det er en stor sejr for lægestanden.

Læs også: Nye anbefalinger til patientklagesystemet er en stor sejr

I en række nye anbefalinger til, hvordan patientklagesystemet skal indrettes fremover, lægges der op til et system, som fremmer læring i sundhedsvæsenet i højere grad end det nuværende klagesystem. Det betyder, at der i langt større udstrækning vil være fokus på at sikre læring af fejl i sundhedsvæsenet som helhed samt på det samlede forløb, patienterne har haft, fremfor fokus på fejl hos enkeltpersoner.

Læs hele pressemeddelelsen


Valg til Lægernes Pension – stem på Lægeforeningens liste

Kære medlem

Der er valg af delegerede til Lægernes Pension i perioden 21. januar til 7. februar 2024. De valgte delegerede deltager i generalforsamlingen i Lægernes Pension. Hvis du er medlem af Lægernes Pension, så vil jeg som formand for Lægeforeningen opfordre dig til at stemme på Lægeforeningens liste.

Lægeforeningens liste arbejder for høje, langsigtede afkast til medlemmerne, som kombineres med respekt for menneskerettigheder, miljø, klima og antikorruption. Lægeforeningens liste arbejder således for, at pensionskassen gennem investeringer og aktivt ejerskab sikrer det bedst mulige afkast, men også at den fremmer bæredygtig udvikling og tager et samfundsansvar. Lægeforeningens liste går ind for ligestilling og er imod diskrimination af enhver art, også på pensionsområdet.

Kandidaterne, der er opstillet på Lægeforeningens liste, kommer fra det repræsentative demokrati i Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger Yngre Læger, FAS og PLO. Vores afsæt er således de fagforeninger, der er samlet i Lægeforeningen, og som forhandler pensionsmidler ind i pensionskassen ved overenskomstforhandlingerne. Det forpligter os i fællesskab på at sikre, at midlerne i pensionskassen også forvaltes i tråd med det fælles formål. Og vi tror, at vi ved at stå sammen opnår størst mulig indflydelse i pensionskassen. Derfor står vi sammen på én liste. 

Det er vigtigt, at du bruger din indflydelse gældende i forhold til, hvordan vores fælles pensionskasse skal arbejde og forvalte dine pensionsmidler.

Fra den 19. januar kan du på Lægernes Pensions hjemmeside læse valggrundlaget for Lægeforeningens liste og læse om alle listens kandidater til delegeret-valget. Her kan du også se en oversigt over alle opstillede lister og deres kandidater.

Du kan stemme i perioden 21. januar til 7. februar 2024.

Godt valg!

Camilla Noelle Rathcke

Formand for Lægeforeningen

 

Når du underretter kommunen om børn og unge – ny lov sætter rammen

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du som læge får kendskab til eller har grund til at tro, at

  • et barn eller en ung under 18 år kan have behov for støtte
  • et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for støtte på grund af de kommende forældres forhold
  • et barn eller en ung kan have behov for støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller ikke opfylder undervisningspligten eller
  • et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Denne pligt er ikke ændret, men fremover sker det med baggrund i barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024. Bestemmelsen er overført uændret fra serviceloven, og der er derfor ikke indholdsmæssige ændringer i, hvornår du som læge har pligt til at underrette kommunen.

Du kan læse mere om barnets lov på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside

Ny lov udvider muligheden for at fravælge genoplivning

I december 2023 vedtog Folketinget et lovforslag, hvor habile borgere over 60 år uanset helbredstilstand kan fravælge forsøg på genoplivning. Det er ikke et krav, at borgeren skal rådføre sig med sin læge inden fravalget. Der er dermed tale om en udvidet ret til selvbestemmelse i forhold til de hidtil gældende regler på området.

Du skal ikke foretage dig noget, før systemerne er på plads
Rettigheden kan først træde i kraft, når borgeren kan registrere fravalget. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt, fordi registret ikke er implementeret i alle regioner. Når den digitale løsning er på plads, vil fravalget være synligt for alle sundhedspersoner. Vi forventer, at det sker i slutningen af 2024. Der vil blive udarbejdet en bekendtgørelse, der nærmere fastsætter reglerne for anvendelsen af registret.   

Læs mere om lovforslaget på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside

Det vedtagne lovforslag

 

Vi rundede 35.000 medlemmer i 2023

I 2023 rundede Lægeforeningen 35.000 medlemmer. Vil du blive klogere på dine mange kolleger og se, hvordan de fordeler sig på blandt andet foreninger, køn, alder, specialer? Hver mandag opdaterer vi Læger.dk med de aktuelle tal, og du kan også søge historiske data tilbage til 2017.

Se mere på ”Lægeforeningen i tal”

 

Mark Krasnik er genvalgt som formand for Lægeforeningen Hovedstaden

Overlæge Mark Krasnik, der har været formand for Lægeforeningen Hovedstaden siden 2023, er netop blevet genvalgt.

Mark Krasnik arbejder til dagligt på Rigshospitalet, og sideløbende med sit lægefaglige virke har han været fagpolitisk aktiv i mange år. 

”Jeg ser frem til mit videre politiske arbejde, hvor jeg blandt andet vil have fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, samt digitaliseringens rolle som værktøj til at forbedre samarbejdet mellem aktørerne. I Lægeforeningen Hovedstaden kommer vi også til at følge arbejdet med en ny lokal psykiatriplan tæt, så vi kan sikre, at de lægefaglige stemmer bliver hørt,” siger Mark Krasnik. 

Mark er 72 år og bor på Østerbro med sin hustru Marianne.

Se hele bestyrelsen i Lægeforeningen Hovedstaden

 

Få rabat hos Skisport.dk

Skal du eller familien have nyt skitøj, regntøj eller andet outdoorudstyr? Hos Skisport.dk får du 10 procent rabat på hele deres udvalg af populære mærker. Det gælder både tøj og udstyr som soveposer, rygsække og alt udstyr til skiferien. Rabatten gælder også på nedsatte varer og udsalgsvarer, så der er god mulighed for at gøre et godt køb.

Læs mere om tilbuddet, og få rabat (kræver login)

 

Forbrugsforeningen: Rabat i tusindvis af butikker

Forbrugsforeningen er Danmarks største indkøbsforening. Som medlem af Lægeforeningen har du også mulighed for at blive medlem og optjene bonuskroner på alt det, du alligevel køber. Forbrugsforeningen har over 4000 butikker, servicebrancher og webshops, hvor du kan optjene bonus – og der kommer hele tiden nye til. I 2023 fik Lægeforeningens medlemmer af Forbrugsforeningen i gennemsnit udbetalt 880 kroner i bonus.

Klik for at læse mere og blive oprettet – det er nemt!

 

Vidste du, at Lægeansvarsforsikringen er en del af dit medlemskab?

Alle medlemmer af Lægeforeningen er dækket. Det gælder også, hvis du er gået på pension eller er ikke-erhvervsaktiv. Læs mere om Lægeansvarsforsikringen her