Gå til indhold

Nyhedsbrev 22/2023

Nyhedsbrev 30. november 2023

Finanslov letter ikke presset i sundhedsvæsenet i 2024

Finansloven tager hul på psykiatriplanen og tilfører nye midler til bl.a. akutområdet. Men de store og nødvendige investeringer i sundhedsområdet mangler. Derfor vil 2024 stadig byde på besparelser på mange afdelinger, siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen.

Læs mere her

Præcisering: 48 timers regel gælder allerede

I et nyhedsbrev den 7. oktober kunne du læse om 48 timers reglen og et lovforslag, der forventes vedtaget i efteråret. Efterfølgende har Overlægeforeningen fået flere spørgsmål om, hvorvidt 48 timers reglen er ny. Det er den ikke. Reglen har været gældende for alle lønmodtagere i EU siden 2003. Det nye er, at lovforslaget vil give udvalgte grupper – herunder overlæger - mulighed for individuelt og frivilligt at afvige reglen i en periode. Og at der er kommet større fokus på den maksimale arbejdstid og på registrering af arbejdstid. 

Læs mere her

Forskerne har brug for din viden om ledelse

Hvordan fordeles ledelsesansvar, autoritet og ledelsesroller i højt specialiserede organisationer som hospitaler? Og hvilken betydning har det for ledere og medarbejdere?

Det vil forskere fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og VIVE undersøge i et nyt forskningsprojekt målrettet overlæger, ledende overlæger, cheflæger og afdelingslæger.

Overlægeforeningen/FAS og Yngre Læger opfordrer alle til at besvare spørgeskemaet, som du finder i den mail, du netop har modtaget fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. I mailen kan du læse mere om undersøgelsen.

Er juleaften en fridag?

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelige arbejdsdage, når de falder på en hverdag.
I år falder begge dage dog på en søndag, hvor overlæger normalt har fri, med mindre de deltager i vagt eller tjeneste på hospitalet. I så fald gælder de almindelige bestemmelser i overlægeoverenskomsten om vagt og tjeneste i weekenden.

Læs mere her

Julekonkurrence 2023

Vær med i Overlægeforeningens julekonkurrence og bliv klogere på bl.a. din overenskomst.
Der er 10 spørgsmål i alt - med 3 svarmuligheder til hvert spørgsmål, du skal svare på alle spørgsmålene for at deltage.
Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser og finder 3 heldige vindere, som hver får 2 flasker rødvin.