Gå til indhold

PLO'rientering 01/2023 12.januar

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Den nye sundhedsminister tager lægemanglen alvorligt og lover plan;
PLO-Midtjylland og Region Midtjylland har indgået aftale om lægevagten;
Gratis pneumokok- og influenzavaccination ophører 15. januar;
Flere tilfælde af gruppe A-streptokokker;
Abonnementsprisen på PLSP-platformen stiger;
Tidligst i midten af februar kan du igen søge tilskud for efteruddannelse;
Hjælp til håndtering af seksuelle tanker om børn;
Nyt fra PLO-Hovedstaden: Lægedækningstruede områder og møde i samarbejdsudvalget;
Nyt fra PLO-Midtjylland: Afstemning lægevagtsaftale slutter 16. januar kl.12

INDHOLD
  • Nyt fra bestyrelsen: Den nye sundhedsminister tager lægemanglen alvorligt og lover plan
  • PLO-Midtjylland og Region Midtjylland har indgået aftale om lægevagten
  • Gratis pneumokok- og influenzavaccination ophører 15. januar
  • Flere tilfælde af gruppe A-streptokokker
  • Abonnementsprisen på PLSP-platformen stiger
  • Tidligst i midten af februar kan du igen søge tilskud for efteruddannelse
  • Hjælp til håndtering af seksuelle tanker om børn
  • Nyt fra PLO-Hovedstaden: Lægedækningstruede områder og møde i samarbejdsudvalget
  • Nyt fra PLO-Midtjylland: Afstemning lægevagtsaftale slutter 16. januar kl.12

NYT FRA BESTYRELSEN:
Den nye sundhedsminister tager lægemanglen alvorligt og lover plan

En ny analyse fra PLO ser på antallet af klinikker med lukket for tilgang. Analysen viser desværre, at det efter nogle år, hvor det så bedre ud, for andet år i træk går den forkerte vej.

2 ud af 3 klinikker har nu lukket for tilgang. Og manglen på læger er langt fra forbeholdt små landsbysamfund. Også i Aalborg, Aarhus og København har langt de fleste klinikker lukket for tilgang.

Jeg udtalte mig til flere medier og var blandt andet i TV-Avisen, hvor jeg understregede, at det er tid til handling. Og heldigvis lød der lovende toner fra den nye regering.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) udtalte til Ritzau, at regeringen tager manglen på praktiserende læger i hele landet dybt alvorligt. Hun understreger, at det er nødvendigt at styrke det nære sundhedsvæsen og almen praksis, blandt andet fordi vi ser ind i en fremtid med flere ældre og flere kroniske patienter; og at det er afgørende, at vi får uddannet flere speciallæger i almen medicin.

Ministeren siger, at hun er klar at justere op for antallet af uddannelsespladser, når den nuværende aftale udløber ved årets slutning.

Det er særdeles positive signaler fra ministeren, men det er vigtigt, at de positive signaler følges op af konkret handling.

PLO har netop afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens plan for dimensionering af speciallægeuddannelsen 2024-2028. Her lægges der op til at videreføre det nuværende antal pladser i almen medicin, som er 350 om året. Det er efter PLO’s opfattelse utilstrækkeligt.

I sundhedsreformen aftalte Folketinget i enighed før sommer, at der skal være 5.000 praktiserende læger i 2035. PLO har beregnet, at antallet af uddannelsespladser i almen medicin skal op på 400 om året for at nå denne målsætning.

Jørgen Skadborg,
Formand for PLO
jsk.plobestplo@dadl.dk

PLO-Midtjylland og Region Midtjylland har indgået aftale om lægevagten

Mandag den 9. januar indgik PLO-Midtjylland og Region Midtjylland en aftale om modernisering af lægevagten i regionen. Aftalen indebærer blandt andet, at regionen fra 1. marts 2024 overtager opgaverne i lægevagten kl. 23-08 alle ugens dage.

Aftalen skal godkendes i regionsrådet og er sendt til afstemning hos PLO-Midtjyllands medlemmer.

Der pågår fortsat forhandlinger i Region Syddanmark og Region Nordjylland om en modernisering af lægevagten. I Region Hovedstaden og Region Sjælland står regionen for driften af akutordningerne.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Gratis pneumokok- og influenzavaccination ophører 15. januar

Sidste dato for vaccination mod pneumokokker med PPV23 er den 15. januar 2023. Samme dag er tilsvarende sidste dag for influenzavaccination til den målgruppe, som kan få tilbuddet gratis. Gravide og patienter med immundefekt kan dog, ligesom tidligere sæsoner, influenzavaccineres indtil den 1. marts 2023.

Børn kan vaccineres mod influenza til og med 18. januar 2023. Det betyder, at børn, der har fået første dosis før 21. december 2022, kan færdigvaccineres. Hvis barnet ikke i forvejen er vaccineret, kan man ikke nå at give to doser i denne sæson, men hvis barnet i sidste sæson blev fuldt vaccineret mod influenza, kan der gives en booster inden 18. januar 2023. Dette skyldes vaccineres holdbarhed.

Dette betyder, at der er visse ydelser i aftalen om sæsonvaccination, som ikke honoreres efter den 15. januar. Se aftalen m.m. her.

Der kan fortsat booster-vaccineres med BA.4-5 COVID-19-vaccine. Da der kan booster-vaccineres med mindst 3 måneders mellemrum, og da COVID-19-vaccinationssæsonen løber indtil 1. marts 2023, er det muligt at tilbyde patienter i den gratis målgruppe endnu en booster-vaccination i de kommende måneder. Det skal i så fald bero på en lægefaglig vurdering af relevansen. Der foreligger ingen anbefaling om booster-vaccination hver tredje måned og ingen aftale om opsporing af patienter i målgruppe.


For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian,
telefon: 3544 8662, dar.plo@dadl.dk

Flere tilfælde af gruppe A-streptokokker

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der aktuelt ses en stigning i forekomsten af påviste infektioner forårsaget af gruppe A-streptopkokker (GAS), herunder invasive GAS-infektioner (iGAS). Forekomsten er væsentligt højere end vanligt for årstiden og ses navnlig ved et øget antal positive dyrkninger fra svælg og blod.

I december 2022 er der registreret 57 tilfælde af iGAS. Stigningen er observeret hos både børn, yngre voksne og ældre. Der er i en række lande i Europa set en lignende stigning i antallet af GAS-infektioner i  efteråret/vinteren 2022/23. Nogle tilfælde har haft dødelig udgang. Der foreligger endnu ikke oplysninger om dødelighed blandt danske tilfælde.

Sundhedsstyrelsen opfordrer almen praksis, lægevagtsordninger, akutmodtagelser og børnemodtagelser til at have øget opmærksomhed på infektion med GAS ved børn og voksne, som præsenterer med symptomer på halsbetændelse/tonsillit. Desuden opfordres til øget opmærksomhed på invasiv infektion med iGAS ved symptomer på systemisk infektion.

Bakteriel super-infektion med iGAS bør desuden overvejes blandt personer med kendt virusinfektion, som har vedvarende symptomer eller en forværring af symptomer.

Der er øget risiko for infektioner med GAS hos personer med nyligt overstået virusinfektion (herunder influenza og skoldkopper) og blandt nære kontakter til personer med GAS-infektion.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut følger udviklingen nøje og vil informere nærmere ved behov for yderligere tiltag.

Læs om diagnostik, behandling, forebyggelse og vejledninger i denne skrivelse fra styrelsen

For yderligere oplysninger kontakt:
Sundhedsstyrelsen,
sst@sst.dk

Abonnementsprisen på PLSP-platformen stiger

Siden 2019 har det været en fast del af klinikkens årlige it-abonnement at bidrage til drift og vedligeholdelse af en række it-løsninger, som kører på systemhusenes fælles it-platform, PLSP. Det er bl.a. løsningerne bag forløbsplaner og de lovpligtige indberetninger til regionernes kliniske kvalitetsdatabaser.

Flere og flere klinikker laver nu de overenskomstaftale forløbsplaner, løsningerne udvides med flere funktioner og dermed udveksles langt flere data end tidligere. Samtidig omlægges klinikkernes indberetning til de regionale kvalitetsdatabaser fra nuværende 2 til 5 indberetninger, hvilket også øger datatrafikken betydeligt.

Samlet set stiger prisen fra denne måned fra 85 kr. til 120 kr. pr. lægekapacitet pr. måned.

Læs mere om PLSP og abonnement her

For yderligere information:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 35448302, mbb.plo@dadl.dk

Tidligst i midten af februar kan du igen søge tilskud for efteruddannelse

Som varslet i PLO’rientering før jul er fondssystemet lukket i januar og februar på grund af årsopgørelse. Fondssystemet forventes at åbne op igen i midten af februar, hvor det igen bliver muligt at søge om tilskud for kurser, man har deltaget i.

For yderligere oplysninger:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

Hjælp til håndtering af seksuelle tanker om børn

Det anslås, at 1-3% af den voksne befolkning har seksuelle tanker om børn. Hvis de får den rigtige hjælp, forebygger vi overgreb. Bryd Cirklen er et gratis og anonymt rådgivningstilbud under Region Hovedstadens Psykiatri, men tilbuddet kan bruges af alle i hele landet.

”Vi vil gerne have, at fagprofessionelle, som i kraft af deres arbejde, er i kontakt med mennesker med seksuelle tanker om børn, kender til tilbuddet og kan fortælle om det,” siger Agnethe Vale Nielsen, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, som sammen med Region Hovedstadens Psykiatri har kørt en kampagne for at øge kendskabet til rådgivningen.

Rådgivningen er åben hver torsdag fra kl. 10.00–12.00 og 16.00–18.00 på telefon: 65 909 909.

For yderligere oplysninger:
www.BrydCirklen.dk

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Lægedækningstruede områder 2023

Region Hovedstaden, PLO-Hovedstaden og regionens kommuner er enige om, at følgende områder gælder som lægedækningstruede i 2023: Amager, Bispebjerg, Bornholm, Brøndby, Brønshøj-Husum, Hvidovre (ny), Høje-Taastrup (ny), Ishøj, Valby (ny) og Vallensbæk. Nørrebro, Rødovre og Vesterbro er ikke længere lægedækningstruede.

Af Overenskomst om Almen Praksis fremgår det, at almen praksis i lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen har en række udvidede muligheder bl.a. i form af mere fleksible rammer for ansættelse af læger og adgang til etablering af delepraksis. 

Ansøgningsfrist til Samarbejdsudvalget 24. januar

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet.

Næste møde holdes 28. februar 2023, og fristen for ansøgninger er 24. januar 2023. Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk - att. Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis.

NYT FRA PLO-MIDJYLLAND

Afstemning om den nye lægevagtsaftale slutter mandag 16. januar kl.12

Ordinære medlemmer af PLO-Midtjylland har 11. januar modtaget mail med link til anonym afstemning i Survey-Xact om lægevagtsaftalen, som PLO-Midtjylland og Region Midtjylland har indgået.

Har du ikke modtaget en mail, så tjek evt. dit spamfilter eller kontakt PLO-Midtjyllands sekretariat på plo.midtjylland@dadl.dk eller tlf. 8730 9038.