Gå til indhold

PLO'rientering 11/2023

Nyhed PLO

Læs om PLO's debatter på Folkemødet, fyraftenswebinar om Ydelsesoverblik, projektet Deep End Denmark, opdateret vejledning om det socialt-lægeligt samarbejde og nyt gruppemodul om akut lægearbejde. Endeligt er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Debat i Akademikerteltet på Folkemødet 2022. Foto: TSC
INDHOLD
 1. Nyt fra bestyrelsen: PLO sætter udfordringerne i sundhedsvæsenet til debat på Folkemødet.
 2. Bliv introduceret til Ydelsesoverblik – fyraftenswebinar 19. juni.
 3. Er der landet en invitation i din e-boks til at deltage i projektet Deep End Denmark?
 4. Vejledning om det socialt-lægelige samarbejde er opdateret.
 5. Nyt gruppebaseret modul: Akut lægearbejde.
 6. Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen: PLO sætter udfordringerne i sundhedsvæsenet til debat på Folkemødet

Politikerne søger efter ressourcer og løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer – også strukturelle. Regeringen har nedsat Sundhedsstrukturkommissionen, der skal kigge fordomsfrit på hele sundhedsvæsenets organisering. Her er organiseringen og styringen af almen praksis et af de områder, der er under lup. Alle kommissionens anbefalinger vil kunne få betydning for os i almen praksis.

Det er vigtigt, at nye løsninger udvikles i samarbejde og dialog og i en bred offentlig debat, der involverer medarbejdere, patienter, pårørende, eksperter og andre aktører omkring sundhedsvæsnet. I PLO bidrager vi til dette på næste uges Folkemøde på Bornholm, hvor vi igen i år deltager i en lang række debatter. 

Vi afholder selv tre debatter, der adresserer højaktuelle udfordringer, som berører organiseringen af vores område af sundhedsvæsenet; her får vi lejlighed til at diskutere, hvordan en styrket almen praksis kan bidrage til at sikre et mere nært og velfungerende sundhedsvæsen. I disse tre debatter spørger vi: 

 • Hvordan bliver nye praktiserende læger fordelt i hele Danmark? Og hvordan kan vi med det øgede antal praktiserende læger sikre, at borgere i alle dele af Danmark igen får et ægte frit valg af egen læge? 
 • Hvordan gør vi det lettere at gå til lægen – nu og i fremtiden? Tilgængelighed er mere end åbningstider, digitalisering og mere personale –det er også en vedvarende prioritering af ressourcer og at gøre det nemmere at komme til for de patienter, der har størst behov.
 • Hvordan kan det nære sundhedsvæsen tage endnu bedre hånd om patienterne i fremtiden? Vi debatterer her sammen med Danske Regioner og KL fremtidens nære sundhedsvæsen, der i endnu højere grad end i dag skal gribe patienterne, inden de får behov for en indlæggelse. 

I vores øvrige debatter, som vi afholder sammen med andre sundhedsorganisationer, diskuterer vi mistrivsel blandt børn og unge, udfordringerne med muskel- og ledsmerter, dosispakket medicin, arbejdskraft og prioritering samt elektronisk kommunikation mellem læger og kommuner. 

Vi deltager derudover i en lang række andre debatter, som vi er blevet inviteret til, samt i netværksarrangementer, kaffemøder og andre aktiviteter.

Du kan se det fulde program for PLO, Lægeforeningen og DSAM’s tilstedeværelse på Folkemødet på: 

Læger.dk/plofm

Jørgen Skadborg,
formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

Mireille Lacroix,
næstformand for PLO,
mla.plobest@DADL.DK

Bliv introduceret til Ydelsesoverblik – fyraftenswebinar 19. juni 

I sidste PLO’rientering lancerede vi Ydelsesoverblik – et nyt værktøj, der hjælper ejerlæger med at få overblik over den del af klinikkens arbejde og indsatser, som klinikkens ydelsesafsætning afspejler. 

Det er et værktøj, klinikken kan bruge til at skærpe populationsomsorgen og klinikkens udvikling, og det er et værktøj, der kan lette det administrative arbejde i dagligdagen.

Mandag den 19. juni kl. 15.30-17.00 holder PLO et online webinar, som introducerer dig til værktøjet. Du behøver ikke tilmelde dig – læg tidspunktet ind i din kalender og brug disse oplysninger til at logge på mødet:

Mødelink til Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87077934986
Meeting ID: 870 7793 4986 

Kurset kan rumme 100 deltagere. Der er ingen forhåndstilmelding. Pladserne fordeles, når man tilgår webinaret. Der kan logges ind fra kl. 15, og webinaret starter kl. 15.30.

For yderligere oplysninger:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Telefon: 3544 8455, lss.plo@DADL.DK


Er der landet en invitation i din e-boks til at deltage i projektet Deep End Denmark? 

Deep End Denmark er din mulighed for at deltage i netværk, hvor du sammen med andre praktiserende læger kan dele erfaringer og udvikle løsninger, der kan bruges i den kliniske hverdag. 

Projektet kontakter i disse dage de 100 klinikker med den største population af patienter med lav socioøkonomisk status. I PLO ved vi ikke, hvem bliver inviteret – det er nemlig Forskningsenheden for almen praksis på Aarhus Universitet og Danmark Statistik, der sender invitationen. Der vil være henvisning i invitationen til projektets hjemmeside deepend-denmark.dk LINK, hvor inviterede læger kan tilmelde sig.

PLO-Efteruddannelse støtter projektet, og det betyder bl.a., at der er afsat særskilt økonomi til netværksmøderne, som dermed er gratis. Deltagelse honoreres med samme takster som efteruddannelse.

Lægerne Trine Brogaard og Michael Schriver - som ses på billedet - håber, at der lander en invitation i deres e-boks. De driver klinik i Gellerup ved Aarhus og ser mange patienter med lav socioøkonomisk status. 

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk


Vejledning om det socialt-lægelige samarbejde er opdateret

Vejledningen om det socialt-lægelige samarbejde er blevet opdateret, så den afspejler gældende lovgivning på social- og sundhedsområdet. Den er lavet i samarbejde mellem Lægeforeningens Attestudvalg og KL. Vejledningen anviser nogle retningslinjer for samarbejdet mellem læger og kommuner, når en kommune indhenter attester hos lægerne.

Vejledningen giver et overblik over LÆ-blanketterne. Bl.a. beskrives, hvilke oplysninger kommunerne skal medsende i anmodningen, og hvad lægen skal svare på. Derudover fremgår praktiske oplysninger som fx tidsfrister, honorering og tolkebestilling. 

Se den opdaterede vejledning her på Læger.dk

Her kan du finde hjælp til attester

For yderligere oplysninger:
Attestudvalgets sekretariat
Telefon: 3544 8107, ansvar@dadl.dk 


Nyt gruppebaseret modul: Akut lægearbejde

Modulet beskæftiger sig med akut lægearbejde, der relaterer sig til lægevagtsarbejde/akutvagter og akut lægearbejde i klinikken. Målgruppen er alle praktiserende læger og uddannelseslæger på vej i praksis, samt alle læger, der har lægevagter/akutvagter.

Modulet består af:

 • En indledende video om akut lægearbejde med diskussionsspørgsmål.
 • Et lydklip med en karikeret case.  
 • Klinisk relevante cases fra hverdagen i almen praksis og lægevagten/akutvagten. 

Læs mere hos PLO-E

Sådan bestiller du et modul:
Send mail til Fonden for Almen Praksis på euf.plo@dadl.dk med oplysninger om tema, navn på facilitator, deltagere (for- og efternavne) og start- og slutdato.

Alle vores gruppebaserede moduler er gratis! Læs om de forskellige temaer.

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, Euf.plo@dadl.dk

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne – prøvehandlinger med udbredelsespotentiale

Den 31. maj 2023 mødtes udvalgte repræsentanter fra PLO-H, hospitalerne, regionsadministration og KAP-H til endnu et dialogmøde i regi af projekt HAPS (Hospitaler, Almen Praksis, Samarbejde). Mødets formål var at afgøre, hvilke af de mange prøvehandlinger der blev igangsat i planområderne for et år siden, som skulle fortsættes, udbredes eller stoppes. På mødet var der særlig fokus på prøvehandlinger vedrørende afviste henvisninger og korrespondancemeddelelser.

Der var stor opbakning til særligt at udbrede den afprøvede prøvehandling vedrørende afviste henvisninger, hvor Nordsjællands Hospital har afprøvet nye arbejdsgange. Der er arbejdet med handlingsanvisende afvisninger med mulighed for kommunikation mellem hospitalslægen og almenpraksislægen. Kommunikationen, der foregår via korrespondance og evt. telefon, kan fx afstedkomme, at hospitalet på baggrund af kommunikationen og ekstra oplysninger fra almen praksis alligevel opretter et forløb til patienten.

Herudover giver Nordsjællands Hospital patienten besked i e-Boks om, at henvisningen er afvist.

HAPS-styregruppen arbejder nu videre med inputs fra dialogmødet med henblik på bl.a. at udbrede handlingsanvisende afvisninger til hele regionen.

Prøvehandlingerne er igangsat med udgangspunkt i anbefalingerne fra parternes fælles rapport om samarbejdet. Rapporten og øvrige dokumenter fra projektet kan findes på sundhed.dk.

Ændring i PLO-Hovedstadens bestyrelse pr. 1. juni 2023

Pr. 1. juni 2023 er Morten Nyborg Lauritsen trådt ind som repræsentant i PLO-Hovedstadens bestyrelse, da Morten Hovgaard-Sveen træder ud pga. udstationering – Se PLO-Hovedstadens bestyrelse.

 

Relaterede Nyheder