Gå til indhold

PLO'rientering 14/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Mange udfordringer for vores kolleger på Færøerne

Mange udfordringer for vores kolleger på Færøerne

Jeg har i denne uge tilbragt nogle spændende dage på Færøerne, hvor jeg sammen med PLO's direktør og tre sekretariatsmedarbejdere har talt med mange af vores medlemmer deroppe og holdt møder med de færøske myndigheder.

Turen har givet mig et godt indblik i de vilkår, vores kolleger på Færøerne arbejder under – og i de udfordringer, de slås med. Og jeg kommer fra Færøerne med den dybeste respekt for det kæmpe arbejde, vores færøske kolleger udfører under vanskelige vilkår. 

Der er egentlig normeret 34 kommunelæge-stillinger på Færøerne – svarende til, hvad vi i Danmark vil kalde 34 lægekapaciteter. Men kun 22 af stillingerne er aktuelt besat. Resten dækkes ind efter bedste beskub med skiftende vikarlæger. Det betyder i praksis, at vores færøske kolleger, udover at passe deres egne patienter, også skal bruge tid på at hjælpe patienter, der ikke har nogen fast læge. 

Hertil kommer, at de færøske kommunelæger også er presset af en meget stor vagtbelastning, som naturligvis forværres af, at mange stillinger ikke er besat. 

Den gode nyhed er, at der generelt er en flot søgning til uddannelsesstillingerne for læger på Færøerne, og der er en stor interesse for at vælge almen medicin. Problemet er bare, at der ikke bliver opslået det fornødne antal stillinger, og at behovet for almenmedicinere – præcis som i Danmark – vil vokse i de kommende år. 

PLO vil i den kommende tid videreføre vores tætte kontakt med de færøske kommunelæger og søge at bistå dem med at løse de udfordringer, de bakser med. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for PLO Jørgen Skadborg
E-mail: jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Vaccination mod abekopper

Opgaven med at vaccinere varetages af en række sygehuse med infektionsmedicinske afdelinger. Almen praksis’ rolle er derfor alene at henvise patienter til disse afdelinger med henblik på vaccination, idet en del af målgruppen for vaccination allerede er i kontakt med disse afdelinger. Henvisning kan også ske direkte via Styrelsen for Patientsikkerhed.

I sidste PLO’rientering informerede PLO om Sundhedsstyrelsens retningslinje om håndtering af patienter med – eller under mistanke for – abekopper. Det fremgik, at styrelsen ville overveje at ændre vaccinationsstrategi. Dette er nu sket, hvorfor der nedenfor informeres om anbefalinger vedr. vaccination.

Målgruppen for henvisning til vaccination er følgende:

 1. Mænd som har sex med mænd, der modtager PrEP mod hiv.
 2. Mænd som har sex med mænd, der ikke modtager PrEP mod hiv, men opfylder kriterierne for dette. Det kan være personer, der tilhører målgruppen af mænd, der har sex med mænd, men fx ikke tåler PrEP mod hiv eller har fravalgt PrEP mod hiv
 3. Mænd som har sex med mænd, som er i behandling for hiv, og som har en adfærd, som giver større risiko for at få abekopper.
 4. Hvis man ikke er i PrEP-behandling, kan man blive tilbudt vaccination, hvis man opfylder et af følgende kriterier:
  1.  Er en mand, som har sex med mænd og har haft ubeskyttet analt samleje med mindst to mandlige partnere inde for de sidste 12 uger. Fast kendt hiv-negativ partner tælles ikke med.
  2.  Er en mand, som har sex med mænd, og har haft syfilis inden for de sidste 24 uger.
  3.  Er en mand, som har sex med mænd og har haft klamydia eller gonorré inden for de sidste 24 uger.
 5. Personer, der indgår i de samme netværk som ovennævnte mænd og har et tilsvarende kontaktmønster.
 6. Nære kontakter, hvilket alene omfatter personer, der efter smitteopsporing og vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed, tilbydes vaccination.

Personer, som har ret til sundhedsydelser i Danmark, dvs. EU/EØS-borgere, kan også henvises til vaccination mod abekopper, mens det ikke gælder for øvrige udlændinge.
 
Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som både omfatter håndtering og vaccination af visse personer
 
Almen praksis skal for vaccination mod abekopper lave en henvisning til sygehus – infektionsmedicinsk afdeling eller central visitation afhængigt af region. I Region Syddanmark kan borgerne via link på denne side SELV søge om vaccination.
 
Der skal IKKE oprettes forløb i DDV.
 
Ved henvisning til vaccination mod abekopper benyttes overenskomstens ydelser afhængigt af den kontaktform, som fører til henvisning af patienten.
 
Her finder I regional information målrettet almen praksis:

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rienteringHvad mener du om elektronisk opsamling af prøvesvar?

Der er brug for mere viden, så PLO har udarbejdet et spørgeskema, som tager ca. 10 minutter at besvare.

MedCom har i et samarbejde med PLO udført en analyse, der viser, at elektronisk opsamling af lokale laboratoriesvar giver en bedre sikkerhed mod forbytning af resultater. Det sparer tid, og analyseresultaterne leveres i et format og med de korrekte koder, som sikrer, at resultaterne kan anvendes automatisk, uden flere tastninger, til andre funktioner i journalen fx ydelsesafsætning, forløbsplaner m.m.

For at få mere viden om brugen af og holdningen til elektronisk opsamling af prøvesvar i klinikken har PLO udformet et spørgeskema, som tager små 10 minutter at løbe igennem. 

Jo flere besvarelser vi får, jo bedre grundlag har vi for at arbejde hen mod en fælles løsning på dette område.

Tilgå spørgeskemaet her

For yderligere information kontakt: 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 35448302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Proces og frister til repræsentantskabsvalget 2022

Hvordan stiller man op til repræsentantskabet? Hvornår er der frister og medlemsmøder? Det kan du nu læse om hos de fem PLO-R. 

”Kender jeg nogen læger, der IKKE har holdninger til sundhedsvæsenet og de rammer, der påvirker deres hverdag? Jeg tror det ikke. Til gengæld ved jeg, at jeg har en masse kolleger, der er fulde af gode ideer og gerne vil gøre en forskel,” skrev formanden i PLO'rientering før sommerferien. Her opfordrede han alle til at overveje at stille op til PLO’s repræsentantskab, PLO's øverste myndighed, som der afholdes valg til i november. 

Der er hårdt brug for både de gode gamle, men også nye kræfter, der vil gøre en forskel, påpeger han.

På de opdaterede regionale valgsider kan du læse mere:

Repræsentantskabet udpeger PLO’s bestyrelse og formand til at stå for den daglige drift og politik, og som repræsentant bliver du medlem af det regionale PLO-R, hvor du har tæt indflydelse på det, der sker i din egen region.

Tag snakken ude i personalerummene eller klyngerne om at stille op. Måske en spirende tanke kan vokse sig større ved at blive vendt med andre. Kender du en, som vil egne sig godt til politisk arbejde, så prik vedkommende på skulderen og spørg ind til det. 

Kontakt endelig medlemmerne af bestyrelserne i både PLO-C eller PLO-R – eller sekretariaterne – og hør mere om, hvad det kræver, og hvad det kaster af sig. 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Lægedage: 129 kurser fordelt på 5 dage

Tilmeldingen til Lægedage 2022 er åbnet – meld jer til allerede i dag. Lægedage foregår 14.-18. november i Bella Center, København. 

Vi glæder os til igen at kunne byde dig velkommen til Lægedage. Det bliver dejligt at kunne mødes med kolleger fra hele landet. Årets tema er: Værdier i almen praksis – værdien af almen praksis.

I år finder du 68 lægekurser, 26 fælleskurser og 35 kurser målrettet praksispersonale i kataloget. I beskrivelsen af personalekurserne fremgår det, hvem kurset henvender sig til. 

Vi har fået efterspørgsel på flere kurser målrettet praksispersonale med erfaring. Vi har derfor igen i år åbnet nogle af lægekurserne for erfarne personaler, så både læger og praksispersonale, der har konsultationer inden for området, kan deltage.

Noget af det vi har savnet allermest under COVID, har været at ses og netværke. Vi har derfor besluttet at ændre lidt på de sociale aktiviteter på Lægedage.

I år inviterer vi til netværksbar efter kurserne, ikke bare mandag efter åbningen og til den traditionelle torsdagsbar, men også tirsdag efter ”mød formændene” og onsdag i stedet for onsdagsfilm. Vi håber, at I vil bruge muligheden for at få udvekslet erfaringer og møde hinanden på tværs af klinikker og landsdele. 

Tilmeldingen finder du her på lægedage.dk

HUSK at tilmeldingsfristen er den 1. november. 
Vel mødt på Lægedage 2022!

For yderligere oplysninger kontakt:
Lægedagesekretariatet
Tlf. 35448416, laegedage@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Status på lægepraksissystemernes understøttelse af Min Læge-app

Sammen med systemhusene arbejder PLO på at forbedre og ensarte lægesystemernes it-understøttelse af Min Læge-appen.

PLO og Sundhedsministeriet etablerede i 2019 Min Læge-appen med det formål at give alle borgere en fælles og ensartet digital adgang til egen læge, og alle PLO-klinikker er i dag via deres lægepraksissystemer koblet til Min Læge-appen, hvormed vi er kommet langt med ambitionerne. 

Men vi er desværre ikke i mål endnu, da der fortsat er for stor forskel på, hvordan lægepraksissystemerne understøtter funktionerne i Min Læge. 

Nye funktioner er løbende blevet tilføjet, fx videokonsultation og mulighed for vedhæftning af billeder, men lægepraksissystemernes understøttelse af funktionerne er desværre forskellig. Der er især stor forskel på understøttelse af tidsbestilling og muligheden for vedhæftning af billeder til e-konsultation, hvilket gør en væsentlig forskel i både klinikkernes og borgernes oplevelse af at bruge appen.

Derfor har PLO i samarbejde med leverandørerne EG, CGM, NOVAX og MultiMed iværksat en kortlægning af hvert systems understøttelse af appen og arbejder nu på at indgå aftaler om videreudvikling, så vi kan få en forbedret og mere ensartet understøttelse for alle klinikker. 

Vi opfordrer samtidig medlemmer, som fx sidder i systemhusenes brugergrupper og har indflydelse på systemhusenes prioritering af ny udvikling til at være med til at støtte op om at få udlignet forskellene og forbedret integrationerne. 

Du kan her se, hvilke funktioner i Min Læge-appen dit og andre lægepraksissystemer understøtter i dag:
laeger.dk/min-laege

Har man spørgsmål til sit eget systemhus’ integration og understøttelse, bedes man kontakte supporten hos sit systemhus. 

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 35448459, nch.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt modul om thyreoidealidelser til hele klinikken

Da praksispersonalet nu kan varetage årsstatus på klinikkens velbehandlede myksødem-patienter, har vi udarbejdet et klinik-modul, så hele klinikken og alle faggrupper kan blive opdaterede og gjort klar til at varetage denne opgave. 

Det er givtigt at tage kurset i egen klinik, og der er indlagt tid til forberedelse samt selve modulet med gennemgang af 4 praksisrelevante cases. I afslutter med at lave en handleplan for implementering af de nye rutiner og opgaver i klinikken. 

For at I som klinik kan gennemføre et KGE-modul, skal en læge i klinikken have taget en facilitatoruddannelse. Læs mere her.

Da kurset er godkendt af Efteruddannelsesfonden, kan I søge refusion for jer selv og jeres praksispersonale. 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO-Efteruddannelse, Fonden for Almen Praksis 
Telefon: 35448498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Ultralydsprojektet i OK22 – opfordring til tilmelding

Som omtalt i tidligere PLO'rienteringer blev det i OK22 besluttet at teste brug af ultralyd i almen praksis i et storskalaprojekt. 1. september er fristen for at tilmelde sig projektet.

Projektet indebærer en gratis ultralydsuddannelse samt mulighed for at afregne en tillægsydelse på 262,37 kr. (apr. 2021-niveau), hver gang der skannes. 

Tilmeldingen til forskningsprojektet og ultralydskurserne foregår via dette link

Alle med interesse for og lyst til at afprøve brugen af ultralyd i egen praksis opfordres til at tilmelde sig projektet. Der er plads til 250 deltagere i projektet, og læger med praksis i et yderområde har fortrinsret. Det er muligt for flere læger fra samme praksis at tilmelde sig projektet.  

Deltagelse i projektet forudsætter: 

 1. at lægen har adgang til en ultralydsskanner i sin klinik fra projektets start (man behøver dog ikke købe en skanner, da flere firmaer giver mulighed for en leasingaftale), 
 2. at lægen stiller relevant data om brug af ultralyd i almen praksis til rådighed for forskningsprojektet, samt
 3. at lægen deltager i et af nedenstående PLO-E-ultralydsbasiskurser (medmindre lægen kan dokumentere gennemførsel af anden tilsvarende ultralydsuddannelse). 

PLO-E’s ultralydskursus består af tre kursusdage fordelt over en 3 måneders periode. Deltagende læger vil skulle regne med 4-5 timer forberedelse inden 1. kursusdag samt 1 times hjemmearbejde om ugen i kursusperioden. Desuden vil deltagerne blive inviteret til 4 webinarer af 30 minutters varighed i kursusperioden.
 
Det er gratis for deltagerne i projektet at tilmelde sig kurset. Deltagende praktiserende læger kan efter kurset søge efteruddannelseshonorar samt tilskud til transportudgifter i henhold til satser for selvvalgt efteruddannelse, som dækkes af Fonden for Almen Praksis. Beløbene trækkes således ikke fra ens tildelte efteruddannelsesmidler.

Der udbydes to kurser i hver region. Fordelingen af kursister på disse kurser sker ved lodtrækning, idet læger med lang afstand til ultralydsskanning i sekundærsektoren dog har fortrinsret.  

Region Hovedstaden
IDA Conference, København V: 7/3, 28/3, 16/5 2023 
Sinatur Frederiksdal, Kongens Lyngby: 7/11, 5/12 og 23/1 2024

Region Sjælland 
Comwell Roskilde: 10/1, 31/1 og 21/3 2023
Hotel Kirstine, Næstved: 6/6, 27/6 og 16/8 2023

Region Syddanmark 
Nature Energy Park, Odense: 15/8, 5/9 og 24/10 2023
Hotel Vejlefjord, Stouby: 9/1, 30/1 og 19/3 2024

Region Midtjylland 
MidtSim, Skejby, Aarhus: 13/4, 4/5, 22/6 2023
Sinatur Skarrildhus, Kibæk ved Herning: 12/10, 2/11 og 21/12 2023

Region Nordjylland 
Sæby Sundhedshus: 9/2, 2/3, 20/4 2023
Center for Almen Medicin, Fyrkildevej, Aalborg: 14/12 2023, 4/1 2024 og 29/2 2024

Tilmeldingsfristen er 1. september kl. 12

For yderligere oplysninger kontakt:
Projektansvarlig Camilla Aakjær Andersen
Tlf. 22482885, caakjaer@dcm.aau.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


NYT PLO HOVEDSTADEN

Vaccinationsindsats på plejecentre og bosteder - efterår 2022
Vaccinationsindsatsen i Region Hovedstaden for plejecentre og bosteder er besluttet tilrettelagt således, at de enkelte plejecentre vil få valgmuligheden mellem at få beboere vaccineret af enten regionens udkørende vaccinationsteam eller af plejecenterlægen - efter centerets eget valg. 

Vaccinationen vil bestå af COVID-19-vaccination, influenzavaccination og pneumokokvaccination, som alle må gives samtidig til borgere i målgruppen. 

Vaccinationsindsatsen må først startes den 15. september 2022 og skal afsluttes maksimalt tre uger senere. 

RLTN og PLO har ikke færdigforhandlet en rammeaftale for vaccinationsindsatsen. Denne meldes ud, så snart den er klar, og herefter vil den skulle tiltrædes regionalt.

Da vaccinationerne skal planlægges hurtigst muligt, sender Region H allerede nu information om mulighederne for vaccination ud til kommunerne. Derfor vil I allerede i denne eller kommende uger kunne blive kontaktet af plejecentre eller botilbud med tilbud om at vaccinere - dette også før I kender vilkår for vaccinationsindsatsen.
 
Behandlingsansvar i 72 timer efter endt hospitalsbehandling udvides pr. 1. september til også at dække patienter udskrevet til kommunal sygepleje i eget hjem (trin 3)
Det betyder konkret, at hospitalet nu også beholder behandlingsansvaret i 72 timer efter udskrivelse for patienter, der er færdigbehandlede, som udskrives til kommunal sygepleje i eget hjem. Modellen dækker allerede patienter udskrevet til midlertidigt døgnophold i en kommune eller til plejecenter.

Hovedsigtet med modelaftalen er, at hospitalerne beholder det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer for borgere bosiddende i Region Hovedstaden efter endt hospitalsbehandling, når borgeren udskrives til midlertidig kommunal døgnplads, plejecentre og kommunal sygepleje i eget hjem. Modellen omfatter de patienter, der er færdigbehandlede.

Hvis patienten ikke er stabil efter 72 timer, kan behandlingsansvaret forlænges. 

For en kort præsentation af modellen, se evt. de tre små film, der er udarbejdet.

I må fortsat meget gerne melde ind til os, hvis I får nogle erfaringer med modellen, som vi skal arbejde på at justere: plo-h@dadl.dk 

Tjek, om bagomnummer fremgår af praksisdeklarationen på Sundhed.dk 
Det er vigtigt, at vores hospitalskolleger kan få fat i os på klinikkens bagomnummer (sekundærnummer). Tjek derfor op på, om I har fået oplyst nummeret på praksisdeklarationen bag login på sundhed.dk. 

Se her vejledning i at lægge bagom-numre på Sundhed.dk. Der kommer en mere udførlig vejledning senere

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


NYT FRA PLO NORDJYLLAND

Revideret aftale om opfølgende hjemmebesøg
Region Nordjylland og PLO-Nordjylland har revideret en aftale om opfølgende hjemmebesøg. Der er tale om en udvidelse af en eksisterende aftale, der har fungeret siden 2011.

 • Pressemeddelelse
 • Aftale om opfølgende hjemmebesøg (link ikke længere aktivt)

For yderligere oplysninger kontakt:
chefkonsulent Camilla Donslund, PLO-Nordjylland
Telefon 6139 589, e-mail cad.plo@DADL.DK

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering