Gå til indhold

Principielle udtalelser fra Lægeetisk Nævn

Lægeetisk Nævn har en rådgivende og vejledende rolle ved udbredelse af kendskabet til, hvordan læger kan handle inden for rammerne af de etiske principper. Denne rolle udfylder nævnet først og fremmest gennem offentliggørelse af principielle udtalelser.

Formålet med en principiel udtalelse er at angive idealer, som lægen skal stræbe efter, og på samme tid at beskrive grundlæggende standarder, som lægen altid skal leve op til. Principielle udtalelser fra Lægeetisk Nævn har således som formål at udrede, hvad de etiske principper kræver af Lægeforeningens medlemmer i bestemte typer af situationer. En principiel udtalelse vil ikke indeholde kritik af konkrete medlemmer af Lægeforeningen. Nævnets principielle udtalelser kan ikke indbringes for Voldgiftsretten.