Gå til indhold

Sats på forebyggelse på arbejdspladserne

Af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, og Anne Kristine Axelsson, direktør for ATP, begge medlemmer af Sundhedssektorens Prioriteringsråd
Bragt i Berlingske 27. juni 2023

Lange ventelister forårsaget af mangel på personale og flere patienter med komplicerede sygdomsforløb er en uheldig cocktail, der presser sundhedsvæsenet. Der er ikke mulighed for at rekruttere sig ud af problemerne. Penge i sig selv kan heller ikke løse udfordringen, og derfor er vi som samfund nødt til at prioritere, hvordan vi bruger de sundhedsprofessionelles tid bedst muligt.

Forebyggelse af sygdom er naturligvis til gavn for den enkelte, men det er også en vej til at frigive arbejdskraft i sundhedsvæsenet. I sig selv to store gevinster, som vil lette presset på sundhedsvæsenet. Dertil kan man lægge den ekstra gevinst, der er, at forebyggelse også mindsker sygefraværet på de danske arbejdspladser. Sundhedsstyrelsens seneste sygdomsbyrderapport anslår, at alene ryg-, lænde- og nakkesmerter hvert år svarer til 5,5 mio. ekstra sygedage.

Der er meget at vinde ved at sætte ind og forebygge mere. Lægeforeningens analyse viser, at forebyggelsesindsatser generelt kan forhindre op mod 50.000 indlæggelser årligt, og derved frigive hænder i sundhedsvæsenet.

Hos ATP prioriterer man det arbejde, der løfter medarbejdernes sundhed og trivsel på arbejdspladsen, og er med til at nedbringe det samlede sygefravær. Der er på ATP's lokationer adgang til fysioterapi og fri træning i motionsrum for medarbejdere og deres familier. Derudover har man udpeget dedikerede sundhedsambassadører, sikret et løbende fokus på lederne, som besidder en nøglerolle i arbejdet med at sikre de ansattes adgang til et sundt liv på arbejdet og i fritiden, at ord bliver til handling, og at indsatserne medvirker til et sundt arbejdsliv i balance. 

Effektiv forebyggelse kræver en indsats af mange og af andre end sundhedsvæsenets primære aktører og staten. Lad os få fokus på, hvordan forebyggelse kan systematiseres og tænkes ind i alle dele af samfundet, også på arbejdspladserne. Det er en væsentlig forudsætning for, at sundhedsvæsenet også kan levere høj kvalitet til patienterne i fremtiden.