Gå til indhold

Nyhedsbrev 19/2023

Nyhedsbrev 9. oktober 2023

48 timers reglen - Hvad betyder ændringer i lov om arbejdstid for dig?

Fra 1. januar forventes nye regler om arbejdstid at træde kraft. De betyder, at alle lønmodtagere i Danmark højst må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit hos samme arbejdsgiver. Overlægeforeningen har indgået en aftale med Danske Regioner, som gør det muligt for overlæger frivilligt og individuelt at afvige fra reglen. Og så er foreningen uenig med Danske Regioner om, hvorvidt lægelige chefer er omfattet.

Få reglerne forklaret bid for bid.

Læs mere her

Repræsentantskabsmøde: Svære overenskomstforhandlinger undervejs

Lørdag den 7. oktober mødtes 80 overlæger, ledende overlæger og cheflæger til repræsentantskabsmøde i Vejle. Her var de kommende overenskomstforhandlinger et centralt punkt i formandens mundtlige beretning, ligesom en helt ny aftale om 48 timer og mulighed for opt-out blev præsenteret.

Læs mere her

Repræsentantskabsmøde:
Vi vil gerne påtage os ledelsesansvaret – og politikerne skal tage deres ansvar på sig

”Vi kan ikke løse sundhedsvæsnets problemer uden stærk lægefaglig indflydelse på ledelsesbeslutninger på alle niveauer. Det kræver, at vi overlæger hver især tager ledelsesansvaret på os”. Det sagde Overlægeforeningens formand Susanne Wammen, i sin mundtlige beretning ved foreningens repræsentantskabsmøde 7. oktober, som blev efterfulgt af en livlig debat i repræsentantskabet.

Læs mere her

Nyt medlem i bestyrelsen

Johannes Krogh afløser Inger Brødsgaard, som afgår efter seks år i Overlægeforeningens bestyrelse. Han blev valgt på foreningens repræsentantskabsmøde i Vejle, hvor han måtte holde valgoplæg via video, da han deltog i en lægevidenskabelig konference i udlandet.

Repræsentantskabet takkede Inger Brødsgaard for indsatsen i bestyrelsen, hvor hun bl.a. har været formand for foreningens psykiatriudvalg og har sat afvandringen fra den offentlige psykiatri til den private sektor på den politiske dagsorden.

Johannes Krogh er til hverdag afsnitsledende overlæge på Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Gadeplansteam. Han har været tillidsrepræsentant siden 2022 og er medlem af Overlægeforeningens psykiatriudvalg.

Den samlede bestyrelse består herefter af: Niels Juul (næstformand), Britta Ørnfelt Lund, Susanne Wammen (formand) og Christina Frøslev-Friis, Barbara Malene Fischer, Bjarne Rønde Kristensen, Bjarne Skjødt Hjaltalin, Johannes Krogh og Klaus Peder Klausen.