Gå til indhold

PLO'rientering 04/2024

Nyhed PLO

PLO's formand fortæller om KL og PLO's fælles udspil. Læs også om resultatet af valg til Lægernes Pension, hvordan du undgår GDPR-bøder, digitalisering af lægeattest til P-kort og ledsagekort, gratis webinar om patientsikkerheden ved dosispakket medicin, dyspepsi-kursus, facilitatorkurser til gruppebaseret uddannelse, systematisk efteruddannelse med kort frist, kursus i mindfulness og om at årets patientsikkerhedskonference er tilskudsberettiget. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: KL og PLO i fælles udspil: Sådan styrker vi det nære sundhedsvæsen
 • Lægeforeningen fik flertal i Lægernes Pension
 • Sådan får du en praksis, der overholder GDPR – og undgår bøder
 • Lægeattest til P-kort og ledsagekort er blevet digital
 • Gratis webinar: Hvordan undgår jeg fejl ved dosispakket medicin?
 • Dyspepsi – fra klynge til praksis
 • Flere gratis korte facilitatorkurser til gruppebaseret efteruddannelse
 • Systematisk efteruddannelse med kort tilmeldingsfrist
 • Lær mindfulness – og få samtidigt en pause fra hverdagen
 • Få refusion for at deltage i årets patientsikkerhedskonference
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
Nyt fra bestyrelsen

KL og PLO i fælles udspil: Sådan styrker vi det nære sundhedsvæsen

I sidste uge offentliggjorde PLO et politisk udspil sammen med Kommunernes Landsforening (KL), hvor vi giver ti konkrete bud på, hvordan man kan omstille sundhedsvæsenet, så det i langt højere grad møder borgerne med tidlige indsatser, og hvordan vi kan sikre en bedre lægedækning i hele landet.

Med udspillet giver vi samtidig vores bud på, hvordan de 1.500 ekstra praktiserende læger, som det er aftalt, at vi skal blive frem mod 2035, kommer borgerne til størst mulig gavn.

Udspillet fra PLO og KL er et indspark til debatten om strukturen i sundhedsvæsenet, som foregår nu, hvor Sundhedsstrukturkommissionen arbejder med sine anbefalinger. Udspillet er sendt til kommissionen, som præsenterer sine anbefalinger senere på foråret.

Det fælles udspil afspejler, at vi sammen med kommunerne er enige om, at der er brug for at styrke det nære sundhedsvæsen og samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne. 

Sammen med KL foreslår vi blandt andet, at der skal være fast lægedækning på midlertidige pladser og plejehjem, faste bostedslæger og et stærkere samarbejde mellem lokale læger og ældreplejen. Vi peger på, at der bør være en national styring af, hvor nye ydernumre bliver placeret, og at antallet af patienter pr. læge bør reguleres med udgangspunkt i borgernes behandlingsbehov.

Jeg vil gerne gentage, hvad jeg tidligere har skrevet på denne plads: Det er ikke afgørende for PLO’s bestyrelse, om regionerne består eller forgår. Vi vil tilpasse os den offentlige struktur, Folketinget måtte vedtage, ligesom vi gjorde dengang amterne blev nedlagt og regionerne blev oprettet. 

Til gengæld er det helt afgørende for os at bevare det kollektive, aftalebaserede system for almen praksis med en national aftale suppleret med lokale aftaler, at alment praktiserende læger er selvstændigt erhvervsdrivende, og at vi er det direkte indgangspunkt til sundhedsvæsenet. Og det har vi heldigvis en fælles forståelse for med KL.

Husk i øvrigt, at du kan følge med i PLO’s holdninger og sigtelinjer i debatten om ændringer af sundhedsvæsenets struktur her.

Venlig hilsen

Jørgen Skadborg, 
Formand, PLO

Lægeforeningen fik flertal i Lægernes Pension

Lægeforeningen har sammen med Foreningen af Pensionerede Læger nu 79 delegerede i Lægernes Pension og igen flertal i pensionsselskabets repræsentantskab. PLO fik valgt 17 delegerede, hvilket er 1 mere end i 2022. 20 var stillet op.

Det er resultatet af valget, som fandt sted fra den 19. januar til den 7. februar. 

Læs om resultatet her

Tak til alle, der har stemt. 

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Stine Søndergaard
Telefon: 3544 1081, ssoe.plo@DADL.DK

____

Sådan får du en praksis, der overholder GDPR – og undgår bøder

Et privathospital er netop blevet indstillet en bøde på 1,5 mio. kroner for ikke at have ført tilsyn med sine databehandlere. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at du som medlem af PLO ikke behøver at føre tilsyn med eget lægepraksissystem, PLSP eller SYNLAB, der er de mest gængse databehandlere i almen praksis. Dette gør PLO på vegne af alle medlemmer. 

Du skal dog gøre minimum tre ting:

 1. Downloade og gemme den tilsynsrapport, der hører til det systemhus, der leverer journalsystemet til din lægeklinik. Rapporterne finder du her. Når vi har gennemført tilsyn med alle leverandørerne, vil der komme en melding i PLO’rientering. 
 2. Have den seneste udgave af PLO’s GDPR-skabeloner og sikre, at disse er udfyldt og underskrevet med dit systemhus. Det bør være systemhuset – der står bag dit lægepraksissystem - der automatisk sender dig nye versioner til underskrift, hvis der sker ændringer i aftalerne. GDPR-skabelonerne inkluderer en Artikel 30-fortegnelse, en risikovurdering, cookie-samtykketekst og dertil to dokumenter for behandling af personalets personoplysninger. Find dem her.
 3. Opdatere privatlivspolitikken, som både skal være at finde på klinikkens hjemmeside og synlig i klinikken. Privatlivspolitikken finder du her. 

Hvis du har øvrige databehandleraftaler, fx har en selvstændig back-up-leverandør, skal du selv forhandle og føre tilsyn med denne. 

PLO har lavet en tjekliste, du kan benytte dig af 

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent, advokat Kenneth Westerfalck
Telefon: 3544 8479, kewe.plo@DADL.DK

_____

Lægeattest til P-kort og ledsagekort er blevet digital

Lægeattester til behandling og udstedelsen af handicapparkeringskort og ledsagekort er hidtil udelukkende foregået med papirblanketter. Nu kan borgere udfylde ansøgningen digitalt via en selvbetjeningsløsning: www.selvbetjening.handicap.dk

Fra selvbetjeningen sendes anmodning om lægeattest til lægepraksissystemet på samme måde som øvrige digitale attestanmodninger, og attesten udfyldes og sendes fra lægepraksissystemet som vanligt. 

Det må forventes, at borgere med udfordringer i at anvende digitale selvbetjeningsløsninger fortsat vil henvende sig med papirblanketter. Danske Handicaporganisationer godtager fortsat en fysisk lægeerklæring fra disse borgere.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

_____

Gratis webinar: Hvordan undgår jeg fejl ved dosispakket medicin?

Sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed sætter PLO og DSAM fokus på patientsikkerheden ved dosispakket medicin på et fælles webinar og undersøger, hvordan man bruger dosisdispensering mest sikkert.

Webinaret foregår 16. april kl. 16.30-18, og du vil høre om nogle af de tiltag og erfaringer, der er gjort de sidste par år. 

Tilmeld dig senest 9. april kl. 23:00

For yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Louise Strømberg, 
Telefon: 3544 8175, lstr.plo@dadl.dk

_____

Dyspepsi – fra klynge til praksis

I klyngepakken ’Diagnostik og behandling af patienter med dyspepsi’, du finder her på KIAP.dk, præsenteres klinikken for data om, hvordan I ligger på dyspepsi-området. PLO-Efteruddannelses KGE-modul om dyspepsi bringer efterfølgende emnet ”hjem i klinikken”, så I sammen med jeres personale kan sikre, at den nye viden bliver indarbejdet i praksis.

Hver enkelt praktiserende læge har ca. 550 patienter med dyspepsi. KGE-modulet gennemgår:

 • Hvordan stilles en mere eksakt diagnose?
 • Hvem skal have lavet gastroskopi, og hvem skal have lavet Helicobacter pylori-test?
 • Hvornår kan man forsøge at seponere medicinen? Og hvordan foregår det?
 • Hvad kan uddelegeres til personalet? Og skal der laves årskontroller?
 • Klyngepakke og KGE-modul kan godt gennemføres uafhængigt af hinanden.

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

_____

Flere gratis korte facilitatorkurser til gruppebaseret efteruddannelse

PLO-Efteruddannelse udbyder nu flere facilitatorkurser, da der er stor interesse for at uddanne sig til facilitator på de korte kurser, der varer 4 timer. 

En uddannet facilitator er en forudsætning for at kunne gennemføre kurser i forskellige gruppeformater:

 • Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE) giver dig mulighed for at gennemføre den obligatoriske systematiske efteruddannelse i en lille gruppe i dit nærområde. Læs mere her. 
 • Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) giver adgang til forskellige faglige moduler, som kan bruges i din DGE-gruppe. Læs mere her. 
 • Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse (KGE) giver hele klinikken mulighed for at gennemføre efteruddannelse sammen – både læger og praksispersonale. Læs mere her. 

Facilitatorkurserne udbydes forskellige steder i landet. Læs mere her.

Kurserne er gratis, og du kan få udbetalt efteruddannelseshonorar på kr. 2.250,- samt få dækket dine transportudgifter (maks. kr. 1.500,-). Beløbene trækkes IKKE fra din konto i fonden.

Få svar på dine spørgsmål om efteruddannelsesmidler, tilskud m.v. 

For yderligere oplysninger om kurser:
Kursusafdelingen, PLO Efteruddannelse
Telefon: 35448416, kurser.plo@dadl.dk 

For yderligere oplysninger om tilskud:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Telefon: 35448498, euf.plo@dadl.dk 

_____

Systematisk efteruddannelse med kort tilmeldingsfrist

Disse SE-kurser har kort tilmeldingsfrist: 

Se det øvrige udbud af systematisk efteruddannelse.

For yderligere oplysninger:
Kursusafdelingen, PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk 

_____

Lær mindfulness – og få samtidigt en pause fra hverdagen

I arbejder som alment praktiserende læger møder I mange patienter med stress-, angst- og depressive symptomer. Samtidigt oplever mange praktiserende læger selv stresssymptomer, og forekomsten af udbrændthed blandt læger er stigende. 

Tag på et kursus, hvor det mentale helbred er i fokus. Tilmeldingsfristen er allerede den 22. marts 2024.

Kurset træner dig i selv at anvende mindfulness i hverdagen og underviser dig i, hvordan du kan instruere dine patienter i at anvende mindfulness-øvelser. Nyere studier tyder på, at mindfulness kan styrke resiliens hos sundhedspersoner. Underviserne er Thomas Borgen Uhre, speciallæge i psykiatri & almen medicin, specialist og supervisor i psykoterapi, mindfulnessinstruktør (MBSR) fra Århus Universitet.

Kurset hedder ’Mindfulnessterapi - stressreduktion og forebyggelse af depression’ og foregår den 22.-28. september 2024

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 3544 84 16, kurser.plo@dadl.dk

_____

Få tilskud for at deltage i årets patientsikkerhedskonference

Hvordan får vi mest værdi for ressourcerne? Det kan du blive klogere på, når Patientsikkerhedskonferencen 2024 sætter fokus på et bæredygtigt og realistisk sundhedsvæsen den 29.-30. april.

På konferencen kan du bl.a. høre om realistic medicine, dokumentation og tilsyn, reduktion af spild, arbejdsmiljø og rekruttering, psykologisk tryghed, sikker medicin og diagnosesikkerhed. Alt sammen ud fra et overordnet patientsikkerhedsperspektiv.

Fonden for Almen praksis har godkendt konferencen, så deltagende læger kan søge tilskud efter konferencens afholdelse.

Konferencen foregår i København.

Læs mere og tilmeld dig konferencen her

For yderligere oplysninger:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Telefon: 8282 8246, info@patientsikkerhed.dk

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Obligatorisk kursus for nynedsatte 8. april i Hillerød og 7. oktober på Østerbro

Datoerne i 2024 for det obligatoriske kursus for nynedsatte læger i afregning af overenskomstens ydelser er nu fastlagt.

8. april kl. 17.00-20.15 på Regionsgården i Hillerød - klik for tilmelding 
7. oktober kl. 17.00-20.15 hos PLO-Hovedstaden - klik for tilmelding 

Kurset er for nynedsatte læger, der er tiltrådt i praksis fra juni 2022 og frem. Én fra praksispersonalet kan deltage sammen med lægen.

Torsdag 29. februar fra kl. 9-16 holder Kap-H sit årlige møde for nynedsatte læger i almen praksis