Arbejdsmiljø for yngre læger

Det er ledelsens ansvar at sikre, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ikke udgør en belastning for dig som yngre læge. Du har selv mulighed for at tage problemer op med din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller din tillidsrepræsentant (TR). Find information om arbejdsmiljø og redskaber, der kan styrke arbejdsmiljøet her på siden.