Gå til indhold

PLO'rientering 18/2023

Nyhed PLO

Fremtiden sættes under lup på Lægedage, fortæller formanden, og du kan læse om pulje til personalets efteruddannelse, gratis efteruddannelse for praksispersonale, sundhedstjek på botilbud, enkeltstående konsultation hos speciallæge, repræsentantskabsmøde i PLO 4. november, ingen gratis vaccination til sundhedspersonale og SygtStærk. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Formanden for PLO og formanden for DSAM
Foto: Claus Boesen
Indhold
 • Nyt fra bestyrelsen: Lægedage sætter fremtiden for almen praksis under lup 
 • Pulje til personalets efteruddannelse for resten af 2023 og for hele 2024
 • PGE - Gratis efteruddannelse for praksispersonale
 • Husk sundhedstjek på botilbud
 • Hvem kan vurderes i en enkeltstående konsultation hos speciallæge?
 • Repræsentantskabsmøde i PLO 4. november
 • Sundhedspersoner tilbydes ikke gratis vaccination denne sæson
 • SygtStærk til unge i Hovedstaden og Sjælland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen: Lægedage sætter fremtiden for almen praksis under lup

Mandag den 13. november samles 2.539 af os fra almen praksis til Lægedage i Bella Center. Fem dage med fuld knald på efteruddannelse, videndeling, networking og politik.

Som DSAM’s formand Bolette Friderichsen og jeg konstaterer i vores fælles invitation, så er der sket meget siden sidste år: Ny regering med nyt regeringsgrundlag, anbefalinger om forenklinger af honorarstrukturen fra Honorarstrukturrådet og en sundhedsstrukturkommission, der bl.a. skal se på organisering og styring af almen praksis. 

Årets Lægedage holdes med andre ord midt i en periode, der varsler forandringer for os. Og det præger selvfølgelig årets tema, som er: Arvesølv og nybrud – hvad tager vi med ind i en bæredygtig fremtid for almen praksis?

Lægedage er en rigtig god anledning til at drøfte og vende fremtiden for almen praksis – internt blandt os kolleger, men også med vores samarbejdspartnere, som vi især mødes med om mandagen til åbningen.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde åbner Lægedage, og vi glæder os gevaldigt til at se hende igen på talerstolen. Efter talen skal Bolette Friderichsen og jeg debattere med ministeren, Danske Regioners formand Anders Kühnau, fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg Sisse Marie Welling og adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker, som også er formand for Sundhedsstrukturkommissionen. Emnet er, hvad vi skal tage med ind i en bæredygtig fremtid for almen praksis, og vi kunne ikke have fået samlet et bedre panel til lige præcis det emne. 

Også onsdagens temasession står i Sundhedsstrukturkommissionens lys. Her skal Bolette Friderichsen og jeg sammen med et andet kommissionsmedlem, professor Jakob Kjellberg, KL’s sundhedsdirektør Christian Harsløf og Danske Regioners adm. direktør Adam Wolf blandt andet drøfte, hvilke opgaver almen praksis skal løse og ikke skal løse i et sammenhængende sundhedsvæsen, og hvordan vi får et forpligtende samarbejde med kommunerne og sekundærsektoren.

Husk, at du kan følge med på skærmen i de to arrangementer, selv om du ikke er tilmeldt Lægedage. Vi livestreamer både åbningssessionen mandag den 13. november kl. 15.30-17 og temasessionen onsdag den 15. november kl. 9-12.30.

Læs mere her på Lægedage.dk, hvor du kan se med live

Vel mødt til Lægedage!

Jørgen Skadborg,
formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

 

 

Pulje til personalets efteruddannelse for resten af 2023 og hele 2024

Som vi skrev om i juni, har hver klinik fået tildelt kr. 5.000 pr. lægekapacitet til efteruddannelse af klinikpersonale i resten af 2023, og nu kan der søges fra denne pulje med tilbagevirkende kraft. 

Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis har besluttet også at tildele kr. 5000 pr. lægekapacitet til personalets efteruddannelse for 2024. 

Midlerne kan ses på kontoen ”Klinikkens personalemidler” svarende til din selvvalgte og systematiske konto i fonds-systemet.

Læs om, hvordan man søger fra puljen

Læs om godkendelseskriterierne her

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, Euf.plo@dadl.dk

 

PGE - Gratis efteruddannelse for praksispersonale

PGE står for Personale Gruppebaseret efteruddannelse og adskiller sig fra de traditionelle kurser ved, at de foregår i små grupper på 5-12 deltagere. Tidsforbruget er ca. 3 timer per modul, og gruppen udvælger selv en mødeleder blandt deltagerne. Materialet er gratis og skal bestilles senest 3 uger inden startdato.

I videoen her fortæller konsultationssygeplejerske Lisa Piontek om PGE-konceptet:

3 nye PGE-moduler er netop frigivet:

 • Venøse og arterielle ben-sår
 • Nedre luftvejsinfektioner hos voksne
 • Kompliceret urinvejsinfektion

Bestil materialet her

”Det fungerede rigtig godt med en lille gruppe, hvor alle kommer til orde og man kender hinanden.”, ”Fine videoer og cases, der giver anledning til grundig refleksion og snak.” og ”Undervisningsformen er utrolig givende og på få timer videregives en stor mængde viden.”.

Sådan lyder nogle af tilbagemeldinger fra deltagere, der har deltaget i PGE-moduler.

Læs mere om PGE og de forskellige moduler

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 35 44 84 9, Euf.plo@dadl.dk

Husk sundhedstjek på botilbud

I OK22 blev indført en ny ydelse: 0123 sundhedstjek til personer på 18 år og derover på botilbud. Forskning har vist god effekt af sundhedstjek på denne målgruppe.

Sundhedstjekket ydes på botilbuddet og gennemføres som udgangspunkt hvert andet år. Det er en målsætning at nå ca. 5.000 borgere i 2023. Til og med september 2023 har 2.600 borgere modtaget sundhedstjekket.

Ydelsen honoreres med 1.500 kr. + tidsforbrugstillæg og evt. kørselsgodtgørelse.

Ydelsen påvirker ikke den økonomiske ramme. 

Du kan læse mere om målgruppe, og hvad ydelsen omfatter her

KL har informeret kommuner/botilbud om sundhedstjekket, da det er aftalt, at botilbuddet kontakter patientens læge om sundhedstjek, da det ikke altid er kendt eller tydeligt for lægen, at en patient bor i botilbud.

Vær opmærksom på henvendelser fra botilbud om sundhedstjek, men husk også, at du som praktiserende læge udmærket selv kan tage initiativ til sundhedstjek på botilbud.

For yderligere oplysninger: 
Chefkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk

 

Tilskuddet til migræne-tabletter med zolmitriptan og eletriptan stopper

Fra den 27. november 2023 vil tabletter med indhold af zolmitriptan og eletriptan ikke længere være omfattet af generelt tilskud. Berørte patienter kan i stedet få recept på andre triptaner, som der fortsat er generelt tilskud til.

Det er muligt at søge om enkelttilskud allerede nu via FMK-online ved at vælge ’’Andre lægemidler’’ i stedet for ’’Registrerede lægemidler’’. Ved markering i ”Andre lægemidler” får du mulighed for at skrive lægemiddelnavn med fritekst. 

Læs evt. mere hos Lægemiddelstyrelsen

For yderligere oplysninger: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

 

Hvem kan vurderes i en enkeltstående konsultation hos speciallæge?

Almen praksis kan få visse patientgrupper vurderet hos en praktiserende speciallæge inden for 30 dage. Efter den enkeltstående konsultation sender speciallægen en korrespondancemeddelelse med resultatet.

Den nye mulighed blev indført af Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) og Danske Regioner for et år siden.

Liste med de omfattede patientgrupper bliver i disse måneder lagt ind i lægesystemerne, så den kan tilgås i forbindelse med henvisning. I eksempelvis EG WinPLC og EG Clinea er listen lagt ind. Kontakt jeres systemhus med evt. spørgsmål herom.

Et eksempel på anvendelse af enkeltstående konsultation kan være et barn med en angstlidelse eller ADHD, som tidligere har været i forløb i speciallægepraksis og er afsluttet, men hvor der nu opstår/genopstår problemer, som fx udtalt isolation eller skolevægring, og hvor den hidtidige behandlingsplan ikke slår til. Her kan barnet henvises til en enkeltstående konsultation hos den børne- og ungdomspsykiater, som tidligere har haft barnet i behandling. 

Et andet eksempel er børn under 18 år, som vil blive set af øjenlæge inden for 30 dage, hvis de henvises med mistænkt skelen eller mistænkt nedsat syn, eller med hovedpine, hvor der er behov for at få fastslået, om hovedpinen skyldes en øjenproblematik. 

Ved at se på listen med omfattede patientgrupper kan man danne sig et indtryk af, hvad enkeltstående konsultation ellers kan bruges til. Ambitionen er at udvide patientgrupperne i takt med, at antallet af praktiserende speciallæger øges de kommende år.

Læs om, hvordan den nye mulighed bruges her

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk


Repræsentantskabsmøde i PLO 4. november

PLO holder ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 4. november 2023 i København.

Se dagsordenen for mødet og læs formandens skriftlige beretning – inklusive bidrag fra de fem regionale formænd og formanden for PLO-Færøerne

For yderligere oplysninger:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

 

Sundhedspersoner tilbydes ikke gratis vaccination denne sæson

Sekretariatet har fået henvendelser fra medlemmer, der spørger om, hvorvidt sundhedspersoner tilbydes gratis vaccination mod Covid-19 og influenza i år. Det gør de ikke.

Her hos Sundhedsstyrelsen kan man læse notat med overvejelser om målgrupperne, som er reduceret betydeligt og bygger på erfaringer fra sidste sæson.

For yderligere oplysninger: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

 

SygtStærk til unge i Hovedstaden og Sjælland

SygtStærk er et gratis tilbud til unge mellem 12 og 24 år med alvorlig, kronisk sygdom i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
 
Projektet, som drives af Egmontfonden, tilbyder unge med alvorlig, kronisk sygdom at deltage gratis i fx gruppeforløb eller få en mentor. Det er planen, at det skal tilbydes i andre regioner på sigt.
 
 
For yderligere oplysninger eller flyers til patienter:
Leder Carolina Magdalene Maier, SygtStærk
Telefon: 4018 1567, cm@egmontfonden.dk

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Spot på - Aftalen om gensidig efteruddannelse

Brug aftalen om gensidig efteruddannelse og lær hospitalskollegaen bedre at kende. Besøgsaftalen har til formål at skabe en fælles forståelse for arbejdet på hospitaler og i almen praksis for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen.

Ved aftalen kan praktiserende læger og praksispersonale besøge en eller flere hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden i op til fem dage om året. Tilsvarende har hospitalsansatte læger, sundhedsfagligt personale, koncerncentret og hospitalsdirektionerne mulighed for at følge arbejdet i almen praksis ved besøg.

Honoreringen og transportudgifter følger Vejledning om tilskudsberettiget efteruddannelse og tilskud til efteruddannelse af praksispersonale. Der er også tilskud ved besøg i almen praksis fra regionens side.

De gensidige besøg aftales konkret mellem fx en hospitalsafdeling og en praktiserende læge.

Afregningen af honoreringen sker via Virk.dk. Se vejledning her 

Se aftalen om gensidig efteruddannelse her

Nye takster 1. oktober i lokalaftaler

Der er nye takster pr. 1. oktober 2023 i lokalaftalerne, og disse kan ses her PLO-Hovedstadens sider