Fællestillidsrepræsentant (FTR) for Yngre Læger

Her finder du information, råd og vejledning til rollen som FTR og opgaverne, der følger med. Siderne er til dig, som er FTR for yngre læger ansat i regionerne, staten eller i almen praksis eller gerne vil være det.

Din hverdag som FTR

Din rolle som FTR i forhold til...

Formularer

FTR - bindeleddet mellem læger og ledelse

Som FTR gør du en forskel.

I samarbejde med AMIR og TR er du med til at sikre gode arbejdsvilkår for dine kollegaer på hospitalet, men hvor TR´s rolle og opgaver er på afdelingsniveau, er dit ansvarsområde de større linjer på hospitalet.

Dit arbejde er vigtigt for Yngre Læger, og vi står altid klar med råd og vejledning, hvis du får brug for det.