Gå til indhold

Specialespecifikke FAPS-Nyt

Her kan du se en oversigt over specialespecifikke FAPS-Nyt udsendt i perioden 2020-2023

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Anvendelse af anæstesi i ortopædkirurgisk speciallægepraksis (30. november 2021)

FAPS-Nyt PRO spørgeskemaer til kroniske smertepatienter (3. november 2020)

Børne- og ungdomspsykiatri

FAPS-Nyt Rapportering til ADHD-databasen (26. juni 2023)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

Dermatologi

FAPS-Nyt Husk at opdatere egne indberetninger til Hudkræftdatabasen (13. september 2023)

FAPS-Nyt Ændringer i rammeydelse 5086 Primær aksillær hyperhidrosis med botulinumtoksin (22. maj 2023)
 
FAPS-Nyt Ny repræsentant i FAPS repræsentantskab (27. april 2023)

FAPS-Nyt Valg til repræsentantskabet (12. april 2023)

FAPS-Nyt Ny kvalitetsrapport om Hudkræftdatabasen (30. januar 2023)

FAPS-Nyt Indberet til Hudkræftdatabasen inden den 30. september (12. september 2022)

FAPS-Nyt Ferieringe og klyngeplatform (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt  Nye retningslinjer for håndtering af abekopper (13. juli 2022)

FAPS-Nyt Justerede ferieringe, gældende fra 1. januar 2023 (13. juni 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

FAPS-Nyt Nu skal PRO Psoriasis anvendes hos praktiserende dermatologer (3. februar 2022)

FAPS-Nyt Ny kvalitetsrapport til Hudkræftdatabasen (20. januar 2022)

FAPS-Nyt Husk at indberette til Dansk Melanom Database (27. oktober 2021)

FAPS-Nyt Sentinel: Opdateret administrationsmodul og ny projekttilmelding om diagnosekoder (5. maj 2021)

FAPS-Nyt Husk de nye regler om henvisning og 1. konsultationer pr. 1.1.2021 (7. januar 2020)

FAPS-Nyt Nye regler: Henvisning og 1. konsultationer i det dermatologiske speciale (19. oktober 2020)

Gynækologi

FAPS-Nyt Nu skal de sidste med – registrering på Sundhed.dk om klinikken tilbyder fertilitetsbehandling (20. februar 2022)

FAPS-Nyt Afviste regninger (22. december 2022)

FAPS-Nyt Nu skal du opdatere din praksisdeklaration på sundhed.dk (26. oktober 2022)

FAPS-Nyt Procedure for håndtering af afviste regninger med kombinationen af ydelserne 3108 og 3133 (10. oktober 2022)

FAPS-Nyt Ferieringe og klyngeplatform (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Angående pligten til at deltage i en feriering – gynækologi (15. juli 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

 

Intern Medicin

FAPS-Nyt Kardiologi: Rapportering til AFDK (12. januar 2023)

FAPS-Nyt Nu skal du opdatere din praksisdeklaration på sundhed.dk (26. oktober 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

Kirurgi

FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt (22. august 2023)

FAPS-Nyt Ny indberetningssystem til Herniedatabasen (24. april 2023) 

FAPS-Nyt Nu skal du opdatere din praksisdeklaration på sundhed.dk (26. oktober 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

FAPS-Nyt Nu udbydes kursus i Point-of-care fokuseret ultralydsscanning (21. april 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Kirurgi Justering af §§ 64 og 66 endoskopiaftalerne i Region Hovedstaden (12. maj 2021)

FAPS-Nyt Rosende ord til moderniseringen (1. februar 2021)

Neurologi

FAPS-Nyt Neurologi: Pressemeddelelse og takstkort (31. oktober 2022)

FAPS-Nyt Modernisering af neurologi - overgangen til de nye limiteringsregler (24.oktober 2022)

FAPS-Nyt Modernisering af neurologi (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Ændret udleveringsbestemmelse for lægemidlet Sialanar (30. november 2020)

Oftalmologi/Øjenlæger

FAPS-Nyt Vigtig information fra Sundhedsstyrelsen (21. december 2022)

FAPS-Nyt Ferieringe og klyngeplatform (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Justerede ferieringe, gældende fra 1. januar 2023 (13. juni 2022)

FAPS-Nyt Tjek at du har tilmeldt dig diagnosekodeprojektet i Sentinel, og se dine data(15. november 2021)

FAPS-Nyt Øjenlæger Sentinel: Opdateret administrationsmodul og ny projekttilmelding om diagnosekoder (5. maj 2021)

FAPS-Nyt Øjenlæger: Trigger diagnoser til den opdaterede DiaBase Pop-Up (8. februar 2021)

FAPS-Nyt Øjenlæger: Opdateret pop-up til rapportering til DiaBase (25. januar 2021)

FAPS-Nyt Ændringer i volumenkravet på kirurgiske ydelser i øjenlægehjælp pr. 1. december 2020 (11. december 2020)

Ortopædkirurgi

FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt (21. august 2023)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Modernisering af ortopædisk kirurgi - anvendelse af anæstesi (30. november 2021)

FAPS-Nyt Modernisering af ortopædisk kirurgi (26. marts 2021)

Plastikkirurgi

FAPS-Nyt Sæt kryds i kalenderen til præsentation af modernisering den 18. september kl. 17. i Nyborg  (17. august 2023)

FAPS-Nyt Afviste regninger (14. august 2023)

FAPS-Nyt Afviste regninger (22. december 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Rapportering til Dansk Melanom Database (30. september 2021)

Psykiatri

FAPS-Nyt Efterregulering vedrørende afregning for juni og juli 2023 (30. august 2023)

FAPS-Nyt Sæt kryds 6. september kl. 16.30 - 17.30 til vigtigt videomøde om forenkling af §66 aftalerne i psykiatrien (27. juni 2023) 

FAPS-Nyt Vigtig information om jeres modernisering (15. maj 2023)

FAPS-Nyt Sæt kryds i kalenderen - Forventede datoer for informationsmøder - moderniseringen af psykiatri (27. marts 2023) 

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Henvisninger i psykiatri (9. august 2021)

FAPS-Nyt Vive-rapport anbefaler udbredelse af ordning med hurtig vurdering hos praktiserende psykiater (5. februar 2020)

Pædiatri

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Ændret udleveringsbestemmelse for lægemidlet Sialanar (30. november 2020)

Radiologi

FAPS-Nyt Tiden er nu kommet til at installere IT-programmet Sentinel i radiologisk speciallægepraksis (7. november 2022)

Reumatologi

FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt (21. august 2023)

FAPS-Nyt Ændringer i moderniseringsrapport og valideringer (5. oktober 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Vigtigt om patienter, der skal skifte fra det inflammatoriske konsultationsspor tilbage i det almindelige konsultationsspor (28. april 2022)

FAPS-Nyt  Ændringer af ydelsesbeskrivelser vedr. det inflammatoriske spor (21. marts 2022

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Non inflammatoriske diagnosekoder (17. april 2020)

FAPS-Nyt Delegation i forhold til ydelserne 0131-0130 (2. marts 2020)

Øre-næse-halslæger

FAPS-Nyt  Ændrede valideringsregler for øre-, næse- og halsspecialet (28. marts 2023) 

FAPS-Nyt Ferieringe og klyngeplatform (9. september 2022)

FAPS-Nyt Den nye ydelse ”Vurdering af patient ved enkeltstående konsultation” træder i kraft 1. oktober 2022 (25. august 2022)

FAPS-Nyt Justerede ferieringe, gældende fra 1. januar 2023 (13. juni 2022)

FAPS-Nyt Lukning af den direkte adgang til Patobanken via lægepraksissystemerne er udsat (4. maj 2022)

FAPS-Nyt Sentinel – tilmeld dig diagnosekodeprojektet (28. februar 2022)

FAPS-Nyt Økonomiopfølgning på moderniseringen er tilendebragt (20. januar 2022)

FAPS-Nyt Revideret høreapparataftale i Region Hovedstaden (23. februar 2021)

FAPS-Nyt Ny periode for registrering af planlagte drænkontroller fra 1. september 2020 - registreringsydelse 1001 (11. august 2020)